Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III-khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: 02:56 18/11/2018 Lượt xem: 2.385
 
Hội nghị  Ban chấp hành Hội TTTS- ĐHCM Việt Nam
lần thứ 3 - Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
 
        Sáng nay, 18-11- 2018, tại Hội trường Binh đoàn 12, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III - Khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
         Dự Hội nghị có Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ  Tư lệnh Binh đoàn 12; Đồng chí Nguyễn Đức Khải, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam; Đồng chí Cù Văn Phiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; Đồng chí Ngô Quốc Tính, đại diện Quỹ Xã hội – Từ thiện Bộ Giao thông Vận tải… Các Ủy viên Danh dự BCH: Đồng chí Ngô Văn Dụ, Nguyên Ủy viên BCT, Nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đồng chí Lê Ngọc Hoàn ,Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; Thiếu tướng Tô Đa Mạn, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần; Thiếu tướng Đào Văn Tân, Nguyên Chính uỷ Binh đoàn 12; Đại tá  Phan Hữu Đại , Nguyên Chính ủy F571; Đại tá Mai Trọng Phước, Nguyên Cục trưởng Cục Xăng dầu… Các đại biểu các Doanh nghiệp, Nhà tài trợ: Đồng chí Vũ Tam Bách, Tập đoàn Thái Bình Dương; Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Trung tâm Thông tin-Khoa học; Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng BLL Tiểu đoàn 166 ca nô Binh trạm 12...
         Hội Truyền thống Trường Sơn có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch  Hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo cùng các Ủy viên BCH Hội Trường Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
        Chủ tịch Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở khai mạc Hội nghị. Chủ tịch vui mừng thông báo tin vui, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý phê chuẩn Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Trường Sơn Việt Nam (19-5-1959- 19-5-2019); đồng chí cũng nhấn mạnh một số mặt công tác đã chủ yếu đã đạt được trong năm 2018 và trọng tâm công tác Hội năm 2019, đặc biệt là việc triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19/5/2019; việc kiện toàn Ban Chấp hành tại Hội nghị này...
        Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn trình bày Dự thảo Tổng kết năm 2018 và phương hướng công tác của Hội năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018 Hội vừa phải tiến hành các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động chuẩn bị mọi mặt  cho kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 -19-5-2019). Bám sát Nghị quyết và Kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được Ban Chấp hành thông qua, Ban Thường vụ và Thường trực đã kịp thời xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch từng quý và tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực toàn diện. Kết quả đạt được trên nhiều mặt: Công tác xây dựng Hội; Triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Kỷ niệm 60 năm truyền thống; Các hoạt động truyền thống, tình nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh ở các địa phương, đơn vị với nhiều cách làm mới, hiệu quả; Công tác Mặt trận…Đánh giá chung năm 2018, với sự nỗ lực của toàn Hội trong cả nước Hội Truyền thống Trường Sơn đã đạt được kết quả lớn và toàn diện.
       Về phương hướng hoạt động năm 2019, báo cáo cũng chỉ rõ: Hội cần tập trung cao độ, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động và chuẩn bị tốt mọi mặt cho tổ chức Kỷ niệm 60 năm truyền thống. Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng là một trong những sự kiện lớn của dân tộc, của đất nước ta trong năm 2019, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc với Bộ đội Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh của chúng ta. Vì thế, các cấp Hội phải coi đây là cơ hội để đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử, truyền thống Trường Sơn và hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam với các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận và xã hội; đẩy mạnh khai thác nội lực và các nguồn lực xã hội phục vụ hiệu quả hai nhiệm vụ lớn của Hội...
 
       Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo cáo dự kiến kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành và một số vấn đề về công tác tổ chức. Có 4 Ủy viên Ban chấp hành Hội vì những lý do khác nhau đã xin nghỉ UVBCH. Hội nghị đã bầu bổ sung 4 UVBCH mới với sự nhất trí 100%. Trưởng Ban tổ chức Hội cũng báo cáo một số vấn đề về công tác tổ chức Hội và kiến nghị phương án cụ thể về thu hẹp đầu mối tổ chức thành viên hiện nay của Hội.
         Các Ủy viên BCH sôi nổi phát biểu ý kiến thảo luận.
        Đồng chí Đinh Công Ty, UVTV, Phó Ban Thường trực BLL Hội Trường Sơn T.P Hồ Chí Minh phát biểu nêu cụ thể các hoạt động của BLL Hội TS T.P Hồ Chí Minh trong năm 2018 và đề  xuất một số kiến nghị cụ thể đối với công tác hoạt động Hội nói chung và Hội cơ sở nói riêng. Đặc biệt , đồng chí Đinh Công Ty đánh giá cao cuốn Lịch sử và Dấu ấn Trường Sơn của Hội vừa xuất bản. Đây là cuốn cẩm nang của Hội chúng ta, chào mừng Kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn...
        Đồng chí Trần Văn Tuân, thay mặt Hội TS Nghệ An phát biểu đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về tổ chức, trong đó nổi lên là làm thế nào để tạo ra nguồn kinh phí hoạt động .Đồng chí cũng nêu lên những khó khăn và trở ngại trong việc thành lập Hội  cơ sở trong cả nước cũng như các vấn đề hoạt động thiết thực,  hiệu quả kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Trường Sơn.
        Đồng chí Trần Thành Chính, Chủ tịch Hội Trường Sơn Phú Yên phát biểu nhất trí với  Báo cáo của Ban Thường vụ. Đồng chí cũng đề xuất cụ thể về việc cấp thẻ Hội viên Hội TS cũng như làm sao để hoạt động nhắn tin tri ân nghĩa tình Trường Sơn có hiệu quả hơn nữa...
         Đồng chí Lưu Xuân  Nghị, thay mặt Hội Trường Sơn Kiên Giang phát biểu nhất trí cáo với  Báo cáo của Ban Thường vụ. Đồng chí cũng báo cáo cụ thể những thuận lợi và khó khăn hoạt động của Hội TS Kiên Giang cũng như đề nghị một số vấn đề cụ thể trong công tác tổ chức cũng như hoạt động của Hội cơ sở.
      Doanh nhân Trần Thị Chung, thay mặt Hội Nữ TS Việt Nam phát biểu, nhất trí với Báo cáo của  Ban Thường vụ. Đồng chí kiến nghị cụ thể về vấn để tổ chức hoạt động của công tác Nữ Hội Trường Sơn. Đặc biệt đề nghị các đồng chí lãnh đạo Hội TS các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Nữ CSTS hoạt động thuận lợi. Đồng chí cũng khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong hoạt động của công tác Nữ trong Hội TS là động lực, là nguyên tắc xây dựng Hội Nữ CSTS, xây dựng và phát triển Hội TS Việt Nam...
       Đồng chí Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, thay mặt Hội Truyền thống Xăng dầu-Đường ống phát biểu nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Hội, các ngành và các địa phương. Đặc biệt là các hoạt động truyền thống, tìm mọi biện pháp để hoạt động của các Hội địa phương hiệu quả, thiết thực, tạo được niềm tin của toàn xã hội...
       Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu cũng như thông báo một số ý kiến của Ban Thường vụ. Trước hết là công tác tổ chức, để hoạt động của Hội hiệu quả và thiết thực hơn, các Hội địa phương phải gắn kết các thành viên trong Hội của mình. Chủ tịch Võ Sở nêu rõ Ban chấp hành nhất trí với Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ, nhất trí với những đánh giá hoạt động của toàn Hội nói chung trong năm 2018 cũng như các hoạt động năm 2019. Đặc biệt nhấn mạnh chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa để năm 2019 chúng ta tổ chức Kỷ niệm 60 Ngày thành lập Hội TS thành công tốt đẹp.
         Hội nghị nhất trí cao với Báo cáo của Ban Thường vụ Hội Trường Sơn và kết luận của Chủ tịch Võ Sở.
       Đồng chí Phạm Tiến Ích, Phó Ban Tuyên truyền-Thi đua của Hội công bố quyết định khen thưởng,vinh danh và tặng quà lưu niệm tập thể và cá nhân.Tặng Bằng khen cho 4 Ủy viên BCH đã nghỉ công tác và CLB Gia đình Nữ Doanh nhân Hội Trường Sơn Việt Nam.Tặng bằng vinh danh cho các tập thể và các các nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội TS.
       Nhà văn, nhà báo Phạm Thành Long, Trưởng Ban Truyên truyền-Thi đua Hội công bố các đại biểu ủng hộ kinh phí cho Hội nghị BCH lần thứ III-khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số điểm đề nghị các cấp Hội cần quan tâm phát triển đội ngũ Cộng tác viên cộng tác tích cực với Trang thông tin điện tử và Ban tin Trường Sơn của Hội.
       Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
       


                                       Tin, ảnh: Cảnh Hồng, Quốc Huy. 


Toàn cảnh ( ảnh trên và dưới).


Đoàn chủ tịch.Thư ký hội nghị.Các Ủy viên BCH và Ủy viên Danh dự BCH dự hội nghị ( ảnh trên và ảnh dưới).Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN khai mạc hội nghị.Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - PCTTT Hội báo tổng kết  2018 và phương hướng 2019.Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Trưởng ban Tổ chức báo cáo công tác kiện toàn BCH.Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN điều hành thảo luận.Đại tá Đinh Công Ty - UVBTV, Trưởng BLL Tp Hồ Chí Minh phát biểu tham luận.Thượng tá Trần Văn Tuân - UVBCH, Chủ tịch Hội TTTS tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận.Trung tá Trần Thành Chính - UVBCH, Chủ tịch Hội TTTS tỉnh Phú Yên phát biểu tham luận.Đồng chí Lưu Xuân Nghị - UVBCH, Phó chủ tịch TT Hội TTTS tỉnh Kiên giang phát biểu tham luận.


Đồng chí Trần Thị Chung - UVBCH - Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTSVN phát biểu tham luận.Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - UVBTV, Chủ tịch Hội ĐÔ-XD TS phát biểu tham luận.Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN kết luận hội nghị.Đại tá Phạm Tiến Ích - UVBCH, Phó Ban TTTĐ công bố các quyết định khen thưởng.Thiếu tướng Võ Sở,Thiếu tướng Hoàng Kiền trao tặng Bằng khen cho 4 đồng chí vì lý do sức khoẻ không tham gia BCH.


 
TS Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội TSVN trao tặng Bằng khen cho CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với Ban Tuyên truyền - Thi đua tổ chức 2 cuộc giao lưu văn nghệ và tặng quà hội viên khó khăn tại Hà Nội và 5 tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá.Lãnh đạo Hội tặng Bằng Vinh danh đồng chí Nguyễn Văn Trung và Trần Ngọc Thanh đã ủng hộ kinh phí, tặng quà cho hội viên Trường Sơn tỏng thời gian vừa qua.Đồng chí Phạm Thành Long - TB TTTĐ phát biểu về công tác TT-TĐ.Các đại biểu trao đổi giao lưu với lãnh đạo Hội TSVN sau khi bế mạc hội nghị.


 
tin tức liên quan