Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày đăng: 07:41 22/06/2019 Lượt xem: 1.350

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị


                                                   Nguồn: Báo Điện tử Vietnamnet


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay chủ trì họp Bộ Chính trị tại Hà Nội để phê duyệt quy hoạch BCH Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét công tác nhân sự


 

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự cuộc họp
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị
 
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
 
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị
Quang cảnh cuộc họp
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

tin tức liên quan