Kết nạp 5 hội viên mới Hội VHNT TS

Ngày đăng: 10:55 09/08/2019 Lượt xem: 1.740
        HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số:  100/HVHNTTS                                                         
                                                                         Hà Nội, ngày  5   tháng   8   năm 2019
 
 
 QUYẾT ĐỊNH
V/v kết nạp hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 
  • Căn cứ đơn xin gia nhập Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn của hội viên;
  • Căn cứ điều 6 Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn Khóa I;
  • Theo đề nghị của Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội VHNT Trường Sơn ngày 26/7/2019.
 
 
BAN CHẤP HÀNH
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠ
 QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1:  Kết nạp 5 hội viên mới (có danh sách kèm theo) vào Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.
 
Điều 2:  Các đồng chí hội viên mới Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn có trách nhiệm thực hiện tốt Điều lệ Hội VHNT Trường Sơn và Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam và góp phần xây dựng và phát triển Hội.
 
Điều 3: Thường trực Hội VHNT Trường Sơn và 5 hội viên mới, căn cứ quyết định thi hành.
          Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 
 
Nơi nhận:                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                                 Chủ tịch
- Thường trực Hội
- Lưu VPHội, Ban TT-TĐ                  
 
 
                                                                         NB-NV PHẠM THÀNH LONG
                                                
 
 
 
 
DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
(Theo Quyết định của BCH Hội VHNT TS số: 100, ngày 5/8/2019).
 

  1. Đại tá, PGS – TS – NSUT Trần Duy Hinh, sinh năm 1946, quê quán: Ân Thi, Hưng Yên. Hiện ở hiện nay: Số 9, ngách 40, ngõ 3 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và điện ảnh.  ĐT: 0904155205. Email: hinhcinema@gmail.com. 
  2. Đồng chí Thượng úy Lê Vĩnh Lạc, sinh năm 1945, nguyên bộ đội Trường Sơn. Quê quán: Hạnh Lâm, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Hoạt động trong lĩnh vực văn xuôi và thơ.  ĐT: 0336800858.
  3. Đồng chí Phạm Thị Hồng Loan, sinh năm 1962. Quê quán: Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định. Nay sống tại Nhà 82H- Ô 17, phường Hạ Long, TP. Nam Định. Hoạt động trong lĩnh vực văn xuôi. ĐT: 0913515562. Email: hongloand2010@gmail.com
  4. Đồng chí Hoàng Sĩ Khiêm. Sinh năm 1948, Hội viên Trường Sơn D446, Sư đoàn 471. Hiện sống tại: Kênh Thôn, Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hoạt động trong lĩnh vực Thơ. ĐT: 0356245975  Email: hoangsikhiem@gmail.com
  5. Đồng chí CCB Trịnh Huỳnh Đức, sinh năm 1950 tại Thanh Hóa. Hiện sống tại Số 3/131G, quốc lộ 22, ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động trên lĩnh vực: Văn xuôi, Thơ, Báo chí. ĐT: 0969406504. Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com.
 
 


tin tức liên quan