Hội nghị những người đứng đầu Hội TS cấp xã.

Ngày đăng: 10:00 13/08/2019 Lượt xem: 1.293
  HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU HỘI TS CẤP XÃ     Sáng 12/8/2019 Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, Hà Nội đã triệu tập hội nghị với người đứng đầu của 8 xã để phổ biến và trao đổi, thống nhất kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2 (2019- 2024).
    Đây là trình tự công tác Hội của hội Trường Sơn 8 xã được thành lập đợt đầu trong huyện.
    Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí quán triệt sâu xắc yêu cầu tất yếu trong công tác hội căn cứ theo nghị định 45 của Chính phủ.
   Đồng chí cũng nhắc lại trình tự các bước tiến hành, các văn bản, hồ sơ thống nhất cần có để trình xin phép Phòng Nội vụ huyện. Các văn bản Đại hội cần phải được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, MTTQ xã xin ý kiến chỉ đạo và sự giúp đỡ của chính quyền Địa phương; các văn bản dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 dự thảo đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban kiểm tra.v.v. phải được hoàn thành trước ngày 15/9 để thông qua Thường trực Hội huyện theo hướng thống nhất. Nếu trường hợp phải thay đổi người đứng đầu thì phải khẩn trương thống nhất hiệp thương để tiến hành hoàn tất thủ tục Tư pháp đối với người đứng đầu của đơn vị đó. Hội nghị cũng quan tâm đến hướng dẫn của Phòng Nội vụ đối với người đứng đầu về tuổi tác song tất cả đều đi đến thống nhất quan điểm chỉ đạo đối với nhiệm vụ chính của Hội là gìn giữ, phát huy Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa cho nên những người đứng đầu không thể ai khác ngoài những người đã từng sống, chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn từ 1975 trở về trước. Vì vậy tuổi tác phải xếp sau ý chí và trách nhiệm, đồng thời phải có ít nhất 3 yếu tố thể chất đó là những người đứng đầu Hội phải là những người có Tâm, có Tầm, có Tình không vụ lợi.  
     Các ý kiến trao đổi được bàn bạc sát sao đi đến thống nhất nhanh chóng, duy chỉ còn một vấn đề chưa được tháo gỡ, rất cần sự nỗ lực và sự may mắn của từng đơn vị đó là kinh phí cho Đại hội nhưng kết thúc hội nghị, chia tay ra về mọi người đều tin rằng sự thành công sẽ đến.

     Tin và ảnh: CTV Nguyễn Sơn Hải
                                                       

tin tức liên quan