Thông báo mua lịch Trường Sơn 2020

Ngày đăng: 06:26 13/10/2019 Lượt xem: 1.305
        THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA LỊCH TRƯỜNG SƠN 2020
                           (Đăng lần thứ 3 - Công văn số 93 ngày 20/7/2019 của Hội TSVN)

     

 
          Kính gửi: Hội, Ban Liên lạc các địa phương, Hội, Ban Liên lạc các
                         đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, theo kế hoạch công tác của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, năm 2019, Hội sẽ phát hành rộng rãi Lịch Trường Sơn  Canh Tý 2020.
           Lịch Trường Sơn Canh Tý 2020 có đặc điểm như sau:
          Khuôn khổ: 70 x 50 cm, định lượng 250 gam/m2, nẹp sắt, in 4 màu. Lịch có hình ảnh của Hội và lịch dương, lịch âm. Giá tiền: 10.000 đồng/tờ. Phát hành từ 20/11/2019.
          Hội Trường Sơn Việt Nam thông báo để Hội, Ban Liên lạc các địa phương, Hội và Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc được biết và đăng ký mua Lịch Trường Sơn 2020.
           Thời gian đăng ký số lượng mua Lịch: Trước 5/11/2019.
           Xin đăng ký số lượng với Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam, địa chỉ:
          Tầng 5, số 475 đường Nguyễn Trãi, quận Thành Xuân, Hà Nội.
          Điện thoại: 04 3 5528391, fax: 04 3 5528391, email: hoitruongson@gmail.com
       Hoặc đăng ký trực tiếp với đồng chí Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính. Điện thoại:  0983605729, email: makzn50@gmail.com
          Tài khoản: Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: 0031101890007, ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân.
 
          Trân trọng thông báo để Hội, Ban Liên lạc các địa phương và Hội, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc triển khai thực hiện.
 
                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
                                                              Phó Chủ tịch Thường trực
                                                          Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                    
 (Đã ký và đóng dấu)              
tin tức liên quan