Hội nghị Hội Trường Sơn Thạch Thất - Hà Nội

Ngày đăng: 06:12 09/03/2020 Lượt xem: 542
Hội nghị Hội Trường Sơn Thạch Thất - Hà Nội
 
         
         Sáng 6 tháng 3 Hội Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội thực hiện nghị quyết họp Thường vụ ngày 15 tháng 2 triên khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II tới 11 xã trong quý II. Đồng chí Nguyễn Văn Tạo Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Sơn Hải, đồng chí Kiều Hữu Chắt Phó Chủ tịch, đồng chí Kiều Hữu Cầu  UVTV, TB Kiểm tra cùng 18 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội theo dự kiến nhân sự của 10/11 xã có mặt.
         Như phương hướng chỉ đạo đồng chí Chủ tịch Nguyễn Văn Tạo đã nêu lên được mục đích và yêu cầu, tính cần thiết, tinh thần dân chủ trong việc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II sẽ được thống nhất để thực hiện từ nay đến hết tháng 5 năm 2020, đồng chí đã nêu lên một số việc cần làm như sau:
1-Những Hội xã vừa qua hoặc sắp tới dự kiến thay đổi (có 4 xã) cần khẩn trương làm thủ tục xác minh của Sở Tư pháp (trực tiếp hoặc đăng ký qua mạng)
2-Những Hội xã có dự kiến người đứng đầu dự kiến quá tuổi 70 (có 2 xã) theo điều 10 QĐ 34 của UBND Thành phố Hà Nội thì phải có thêm 2 giấy xác nhận của Đảng ủy và UBND xã để đồng chí đủ điều kiện vị trí người đứng đầu Hội.
3-Tất cả các Hội xã chuẩn bị Đại hội: Từng xã phải có Tờ trình gửi Thường trực Đảng ủy xã báo cáo về chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II
         Hồ sơ (theo hướng dẫn thống nhất) phải được hoàn thành trước ngày 25 tháng 3. Các xã chủ động nộp Hồ sơ về Phòng Nội vụ qua Phòng Hành chính 1 cửa. Khi có Quyết định của UBND huyện cho phép Đại hội, lúc đó mới tiến hành các bước chỉ đạo của UBND xã để tiến tới Đại hội.
         Phần mạn đàm thảo luận các việc dự thảo Hồ sơ đã được thống nhất nhanh chóng duy chỉ có vấn đề Tài chính là rất khó khăn. Tất cả các xã chuẩn bị Đại hội đều lo đến kinh phí để tổ chức Đại hội, tuy nhiên các đồng chí dự hội nghị phần nào cũng yên tâm hơn bởi một số xã đã Đại hội xong như: Hương Ngải, Đại Đồng, Bình Yên, Phú Kim .v.v. đều được UBND xã hỗ trợ kinh phí đáng kể và đều thành công, đó cũng là động lực động viên các Hội xã mạnh dạn và tự tin.
         Chúng tôi hy vọng Tháng 5 này sẽ thành công trong kỳ Đại hội nhiệm kỳ II Hội Trường Sơn 11 xã, thị trần  huyện Thạch Thất.

Nguyễn Sơn Hải
CTV Trang tin và bản tin Trường Sơn

tin tức liên quan