Thường trực Hội TSVN làm việc với Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam.

Ngày đăng: 03:42 09/06/2020 Lượt xem: 421
Thường trực Hội TSVN làm việc
với Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam.
 

        Để tiến tới tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ II ( 2019-2024 ), sáng 8/6/2020, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam.
       Về phía Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam, có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn, Trương Thị Thanh, Nguyễn Công Cán, Tạ Thị Hoán. Đồng chí Trương Đình Tiến, xin vắng, vì có việc bận của gia đình.
       Về phía Hội Trường Sơn Việt Nam: Có các đồng chí Thường trực và cán bộ chủ trì một số cơ quan.
      Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam phổ biến nội dung Công văn số 410 / SNV – TCBC, ngày 05/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Hội và Điều lệ Hội đối với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam; phổ biến nội dung Công văn số 43 / HTS – TC, ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Hội và Điều lệ Hội đối với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam, nhằm để Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam chuẩn bị tốt các nội dung,  trọng tâm là chuẩn bị nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành và cán bộ chủ trì  của Hội nhiệm kỳ 2019 2024 và để tổ chức Đại hội đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Hội và chỉ đạo về Đại hội của UBND tỉnh Hà Nam.
     (Vừa qua, do ảnh hưởng của đại Dịch Covid19 và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chưa xong, nên thời gian tiến hành Đại hội đã chậm lại gần 1 năm).
           Các đồng chí thường trực Hội TSVN đã trao đổi nhiều ý kiến, mong muốn Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung, nhân sự để tiến hành Đại hội II đạt kết quả tốt.
           Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đại diện Đoàn cán bộ tỉnh Hội Hà Nam đã tiếp thu các nội dung trong Công văn số  410 / SNV – TCBC, ngày 05/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam và Công văn số 43 / HTS – TC, ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam để triển khai thực hiện sớm, bảo đảm ngày 10/6/2020 có kết quả báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.
          Hội nghị hoàn thành nội dung và kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
 
         Tin ảnh: Phạm Tiến Ích
 
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Hội TSVN với Ban Thường vụ Hội TS tỉnh Hà Nam.
 
 
Chủ tịch Hội TSVN Võ Sở chủ trì buổi làm việc.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội TSVN phụ trách công tác Tổ chức triển khai các văn bản tại Hội nghị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan