PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỚI CHỦ ĐỀ " TRƯỜNG SƠN- TỰ HÀO - PHÁT TRIỂN "

Ngày đăng: 02:22 07/07/2020 Lượt xem: 447


BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN- ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỚI CHỦ ĐỀ " TRƯỜNG SƠN- TỰ HÀO - PHÁT TRIỂN "

 

   Ban chấp hành Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn tỉnh Quảng Trị phát động toàn thể cán bộ, hội viên toàn Ban liên lạc tỉnh đoàn kết nhất trí cao, tích cực hưởng ứng, ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sau đây:
         1. 100% hội viên thực hiện tốt chủ trương nghị quyết các cấp của Đảng; 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm - ma túy và tệ nạn xã hội; Vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
          2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua  xây dựng nông thôn mới xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trên khu dân cư: Hiến đất, hiến công, hiến của để góp phần xây dựng NTM, giử gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Mỗi Ban liên lạc: huyện, thành phố và thị xã có 1 công trình hoặc trồng cây lưu niệm để chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố. Ban liên lạc tỉnh trồng 2 cây có giá trị tại bia di tích Cu Ba vị trí km 252+500 đường Hồ Chí Minh (nam cầu ĐắckRoong); vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
        3. Tiếp tục phát huy tiềm năng đa dạng các thế hệ hội viên Trương Sơn: đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 2-3%. thực hiện có hiệu quả cuộc vận động:"Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi";  Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát hiện và cung cấp thông tin về Liệt sĩ; Tích cực xã hội hóa về kinh phí vật chất để tặng quà cho hội viên diện chính sách và gặp khó khăn trong cuộc sống; Mổi Ban liên lạc: huyện, thành phố, thị xã và đơn vị truyền thống  phấn đấu xã hội hóa 10-20 suất quà, toàn Ban liên lạc tỉnh 100 đến 150 suất quà và 1 đến 2 nhà đồng đội.
       4. 100%  Ban liên lạc "Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả". Đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân tốt. Kiện toàn tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, thực hiện tốt điều lệ Hội Trường  Sơn Việt Nam và quy chế làm việc của Ban liên lạc các cấp. Tổ chức lễ ra mắt Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 384 khu vực Quảng Trị đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm.
        5. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân giử gìn di tích lịch sử Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, hiến tặng kỷ vật chiến tranh; Tích cực tìm nhân chứng xác định di tích điểm vượt đường số 9, điểm giao hàng tại Tà Riệp và Pa Lin của tiểu đoàn 301- đoàn 559.
       6. Tham gia tích cực vào việc kết nghĩa hai bên biên giới với bạn Lào góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam.
Với những chỉ tiêu thi đua trên các BLL có biện pháp tổ chức thực hiện để tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
 Các Ban liên lạc tham gia ký kết thi đua: Ban liên lạc thành phố Đông Hà, Ban liên lạc huyện Hướng Hóa, Ban liên lạc huyện Vỉnh Linh,  Ban liên lạc huyện Triệu Phong, Ban liên lạc thị xã Quảng Trị,Ban liên lạc huyện Do Linh, Ban liên lạc huyện Đăckroong, Ban liên lạc huyện Cam Lộ, Ban liên lạc huyện Hải Lăng, Ban liên lạc đơn vị 384
                                                                                     
                                                                     Tin, ảnh : Lê Văn Hói

 

……………………………………………………..

tin tức liên quan