Kết nạp hội viên Hội VHNT Trường Sơn thứ 251 và 252

Ngày đăng: 09:42 16/10/2020 Lượt xem: 235
KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN THỨ 251 VÀ 252

     Ngày 16/10/2020, Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã:
    -Quyết định số 18/2020/QĐ-HVHNT TS,  kết nạp đồng chí Phạm Lương Bằng, hội viên Hội TS tỉnh Lào Cai, Hội viên Hội VHNT Lào Cai vào Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Hội viên thứ 251).
    -Quyết định số 19/2020/QĐ-HVHNT TS, kết nạp đồng chí CCB Nguyên Duy Dương, hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định vào Hội VHNT Trường Sơn (Hội viên thứ 252).

     Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (16/10/2020).

     Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan