• thiết kế web
 • Hoạt động Hội

  Bài phát biểu của Phó Bí thư Huyện ủy tại Đại hội TS huyện Thường Xuân

  03/10/2013 | 11:00

    XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

   ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THƯỜNG XUÂN

             PHÁT TRIỂN, GIÀU, ĐẸP

         Bài phát biểu của đồng chí Bùi X uân Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyên ủy, tại Đại hội thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2013- 2018

   

                 Kính thưa: Các đồng chí đại biểu

                Thưa: Đại hội

       Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Bác Hồ, Quân đội giao cho đoàn 559 - “Đoàn quân sự đặc biệt” tổ chức khảo sát mở đường vào Nam, tuyến đường quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ ngày thành lập cho đến ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975, với truyền thống anh dũng kiên cường và khẩu hiệu hành động dũng cảm: Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm, ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Tuyến đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác Hồ kính yêu được mở, là huyết mạch quan trọng, trên tuyến đường lịch sử này hàng vạn bộ đội đã hành tiến, hàng vạn tấn hàng hóa, vũ khí đạn dược, quân trang quân dụng, lương thực thực phẩm được vân chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam, Bộ đội Trường Sơn không chỉ mở đường, vận chuyển hàng hóa, vũ khí đạn dược bảo đảm cho chiến trường mà còn anh dũng trực tiếp chiến đấu trên địa bàn rộng, hiểm trở khó khăn nhất. Trong 16 năm chiến đấu anh dũng các lực lượng Bộ đội công binh cầu đường, TNXP, dân công hỏa tuyến đã kiên trì bám trụ, bám đường “máu có thể đổ, nhưng đường không tắc”, những con người “gan vàng dạ ngọc” với khẩu hiệu “ còn người thì còn xe, còn hàng”, lực lượng thông tin với khẩu hiệu “coi dây như ruột, coi cột như xương”, lực lượng giao liên xứng đáng với 10 chữ vàng “tận tình với đồng chí, tận nghĩa với chiến trường”

        Đất nước hoàn toàn giải phóng, Bộ đội Trường Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao cho đã chuyển sang nhiệm vụ mới trong tình hình mới đó là nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố tiềm lực quốc phòng, làm đường giao thông, xây dựng công trình thủy lợi, công trình dân dụng trên mọi miền Tổ quốc, nhất là những địa bàn trọng yếu, công trình trọng điểm. Binh đoàn 12 - Tổng công ty Trường Sơn kế tục và phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, 5 tập thể được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang, 3 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Nhiều cá nhân được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Trong những chiến công, những thành tích đó có sự tham gia đóng góp không nhỏ của gần 1000 Bộ đội, TNXP, Dân công hỏa tuyến của Huyện Thường Xuân chúng ta. Trong đó có nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: đồng chí Hà Văn Thanh quê ở xã Lương Sơn, đồng chí Cầm Bá Trùng quê ở xã Luận Khê.

       Với lực lượng gần 10 vạn người, ở trên 45 tỉnh, thành phố có lực lượng Bộ đội, TNXP, Dân công hỏa tuyến là cựu chiến binh Trường Sơn và những đóng góp to lớn của các chiến sỹ Trường Sơn, đã viết nên trang sử hào hùng, bản trường ca hùng vĩ trên đỉnh Trường Sơn, Trường Sơn anh hùng không chỉ trong ký ức, tâm tưởng mà còn luôn hiện hửu trong từng hơi thở, trong máu, trong tim của chiến sỹ Trường Sơn và của mỗi người dân Việt Nam. Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập để hàng vạn cán bộ chiến sỹ Bộ đội, TNXP, Dân công hỏa tuyến năm xưa và cán bộ chiến sỹ Binh đoàn 12 ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, giáo dục truyền thống anh hùng cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước trang sử hào hùng của các thế hệ cha, anh năm xưa.

        Sau khi trở về với đời thường, trong nhiều năm qua đồng chí Lò Xuân Inh và nhiều đồng chí là chiến sỹ Trường Sơn đã vận động các hội viên thành lập Ban Liên lạc, thống kê lập danh sách đề nghị tặng KNC chiến sỹ Trường Sơn, thành lập các Ban Liên lạc các cơ sở để tiến tới thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Xuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

         Hơn một năm thành lập, Ban Liên lạc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động được nhiều hội viên tự nguyện tham gia, đến nay đã có gần 1.000 hội viên của 17 Ban Liên lạc các xã, thị trấn, đề nghị trao kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn cho 650 hội viên và chụp ảnh làm thẻ hội viên cho 500 đồng chí, đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, có nhiều hoạt động xã hội, thăm hỏi động viên hội viên, đề nghị hỗ trợ là nhà ở cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chiến sỹ Trường Sơn trong hoạt động đã phát huy truyền thống năm xưa, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp.

         Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội

         Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản, xóa bỏ thành quả cách mạng của nhân dân đất nước ta. Trong tình hình kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn, là huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hơn lúc nào hết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cạch mạng, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững.

         Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Xuân đoàn kết tập hợp các thế hệ chiến sỹ Trường Sơn phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, TNXP, Dân công hỏa tuyến, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi xin đề nghị cán bộ, hội viên trong huyện quan tâm một số vấn đề sau đây:

         Một là: Tổ chức Hội vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tập trung vào trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nhất là diện tích đã được giao, kết hợp trồng rừng với chăn nuôi dưới tán rừng; cần tập trung đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây lúa, mía, sắn, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng trang trại tập trung, đồng thời cải tạo vườn tạp trồng những cây có giá trị hàng hóa, để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, trong các tiêu chí có thể đăng ký những việc làm thiết thực hiệu quả, như chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, đoạn đường tự quản, cải tạo vườn tạp, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông nông thôn...

         Hai là: Hội vận động hội viên tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, từng hội viên nên đăng ký thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu.

         Ba là: Tổ chức Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, tham gia quá trình xây dựng Nghị quyết, kế hoạch, trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham gia vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, nhất là đối với cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, những vấn đề có liên quan đến dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ, phong cách, đạo đức lối sống, kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “ Những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương... để xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

         Bốn là: Với truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, tổ chức Hội và các hội viên tích cực trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ ngày nay. Khơi dậy ý chí cách mạng trong tình hình mới, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, bằng những việc làm cụ thể trong sản xuất, trong sinh hoạt, trong lối sống, trong ứng xử. Sự gương mẫu của các Cựu chiến binh, Cựu TNXP có ảnh hưởng rất lớn đến sự rèn luyện của thế hệ thanh niên hôm nay.

         Năm là: Tổ chức Hội tập trung xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chú trọng công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính quyền, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào thi đua của Hội cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP huyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

         Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 54 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn 559, truyền thống Trường Sơn Anh hùng, truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện. Chúng ta tin tưởng Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Xuân sẽ xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, các hoạt động luôn gắn với quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng  quê hương Thường Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện xin kính chúc các vị đại biểu dự Đại hội lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt

          Xin trân trọng cảm ơn đại hội./.