• thiết kế web
 • Thơ - Văn hội viên

  Chào xuân Giáp Ngọ

  29/01/2014 | 06:23

  Chào xuân giáp ngọ
                      Trung Phụng
               Xuân GIáp Ngọ -2014


  Rộn ràng đón xuân Giáp Ngọ
  Tám tư năm - Đảng  trưởng thành
  Tổ quốc  ngày càng bền vững
  Tô thêm truyền thống lừng danh.

  Năm đầu Hiến pháp xửa đổi
  Nước vào Hội đồng Nhân quyền
  Tăng cường giao lưu quốc tế
  Diệt quân tham nhũng hám tiền.

  Tình yêu quê hương đất nước
  Vũ khí chắc tay lập công
  Noi gương cha ông thủa trước
  Giữ yên bờ cõi Tiên Rồng.

  Toàn dân đồng lòng theo Đảng
  Đất nước đang dân số vàng
  Dựng xây dân giầu nước mạnh
  Đường lên hạnh phúc thênh thang.

   
  Mùa xuân chiến trường
                Trung Phụng


  Trường Sơn nhớ lại một chiều
  Rừng cây bao lá bấy nhiêu nghĩa tình
  Anh lái xe, em công binh
  Nhiệm vụ như bóng với hình bên nhau
  Bài ca mở đường thuộc làu
  Chiếc xe không kính đưa mau hàng vào
  Mùa khô chiến trận lên cao
  Có em thường trực khi nào xe qua
  Làm cọc tiêu khi ngầm phà
  Ngồi cùng buồng lái  đường xa nên gần
  Chiến trận bao nỗi gian truân
  Thương nhau tình nghĩa mùa xuân chiến trường.