Thơ - Văn hội viên

Chào xuân Giáp Ngọ

29/01/2014 | 06:23

Chào xuân giáp ngọ
                    Trung Phụng
             Xuân GIáp Ngọ -2014


Rộn ràng đón xuân Giáp Ngọ
Tám tư năm - Đảng  trưởng thành
Tổ quốc  ngày càng bền vững
Tô thêm truyền thống lừng danh.

Năm đầu Hiến pháp xửa đổi
Nước vào Hội đồng Nhân quyền
Tăng cường giao lưu quốc tế
Diệt quân tham nhũng hám tiền.

Tình yêu quê hương đất nước
Vũ khí chắc tay lập công
Noi gương cha ông thủa trước
Giữ yên bờ cõi Tiên Rồng.

Toàn dân đồng lòng theo Đảng
Đất nước đang dân số vàng
Dựng xây dân giầu nước mạnh
Đường lên hạnh phúc thênh thang.

 
Mùa xuân chiến trường
              Trung Phụng


Trường Sơn nhớ lại một chiều
Rừng cây bao lá bấy nhiêu nghĩa tình
Anh lái xe, em công binh
Nhiệm vụ như bóng với hình bên nhau
Bài ca mở đường thuộc làu
Chiếc xe không kính đưa mau hàng vào
Mùa khô chiến trận lên cao
Có em thường trực khi nào xe qua
Làm cọc tiêu khi ngầm phà
Ngồi cùng buồng lái  đường xa nên gần
Chiến trận bao nỗi gian truân
Thương nhau tình nghĩa mùa xuân chiến trường.