Đường Trường Sơn

...  Năm tháng sẽ đi qua, nhưng đường Trường Sơn -  Đường Hồ Chí Minh mãi mãi được đi vào lịch sử dân tộc ta như một  “Con đường huyền thoại” một kỳ tích của cuộc kháng chiên chống Mỹ, cứu nước trong thế kỷ XX.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lịch sử Trường Sơn

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước nói về Bộ đội Trường Sơn

01/02/2012 | 03:19

Đồng chí Lê Duẩn: Phát biểu nhân dịp vào thăm bộ đội trường sơn năm 1973

 

 

Đồng chí Trường Chinh - Phát biểu nhân dịp vào thăm bộ đội Trường Sơn năm 1974

 

 

 

Đồng Chí Phạm Văn Đồng - Ủy viên Bộ chính trị TW Đảng Thủ tướng Chính phủ

 

  

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh QĐND VIỆT NAM