• thiết kế web
 • Văn bản chỉ đạo

  Báo cáo tổng kết công tác 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

  30/11/2013 | 06:07

    HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ________                                          _______________________

                Số:  115  /BC- TWH                     Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2013

   

                            BÁO   CÁO

       Tổng kết công tác năm 2013

   Phương hướng nhiệm vụ  năm 2014

                                   _________

   

  I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2013

  Năm 2013, sau hơn 2 năm thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đã từng bước  đi vào nề nếp và tích lũy được những kinh nghiệm nhất định. Uy tín, vị thế của Hội được khẳng định và ngày càng nâng cao. Vì vậy tổ chức và hoạt động của Hội luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể ở các cấp từ Trung ương đến địa phương; Sự đồng hành, chia sẻ của nhiều tổ chức, cá nhân doanh nhân và các nhà hảo tâm, thiện nguyện khắp trong  cả nước.

   

            Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nêu trên, cũng có nhiều khó khăn như: Đầu mối tổ chức và hội viên đông, địa bàn rộng khắp cả nước; Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhiều đồng chí tuổi cao, sức yếu, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, năng lực kinh nghiệm tổ chức và hoạt động công tác Hội không đồng đều nên việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra có những khó khăn nhất định. Mặt khác, Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí nên trong bối cảnh kinh tế đất nước suy thoái thì việc huy động, tạo các nguồn lực để hoạt động lại càng khó khăn.

   

            Song, bám sát chương trình hoạt động đề ra, dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ và Thường trực TW Hội, với sự hưởng ứng tích cực và phấn đấu nỗ lực của các Hội, BLL ở các địa phương, đơn vị truyền thống trong cả nước, hoạt động công tác Hội năm 2013 đã đạt được kết quả như sau:

   

  1. Về tổ chức xây dựng Hội

  Đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực và Ban Liên lạc các cấp. Chú trọng chỉ đạo, giúp đỡ các tỉnh từng bước tháo gỡ khó khăn trong thành lập Hội. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hội, tăng cường công tác quản lý Hội và hội viên, đưa mọi mặt hoạt động của Hội từng bước đi vào nề nếp thống nhất, chặt chẽ, có chiều sâu và ngày càng hiệu quả hơn. 

  Thường trực TW Hội đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Tuyên Quang; Gửi công văn cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Giang. Qua đó làm rõ thêm tôn chỉ, mục đích, đối tượng tập hợp, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội và đề nghị các địa phương ủng hộ, tạo điều kiện cho việc thành lập Hội. Trung ương Hội đã hướng dẫn cụ thể hơn về tổ chức Hội ở cấp quận, huyện, thị trấn và xã, phường để các địa phương thực hiện thống nhất, bảo đảm đúng Điều lệ, phù hợp với thực tiễn. Hướng dẫn các địa phương điều tra số lượng Dân công hỏa tuyến hoạt động trên đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 bàn việc phối hợp phát triển Hội trên địa bàn Tây Nguyên và mời Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15 làm Ủy viên danh dự BCH Trung ương Hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hòa Bình, Đăk Lăk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Hà Giang, Thái Bình, Lâm Đồng, các đơn vị truyền thống F470, F344, F473, E224, ngành Xăng dầu -  Đường ống chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành lập Hội. Thành lập BLL E32 và một số Ban công tác nữ ở một số tỉnh Hội. Sau Đại hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện và cấp xã ở nhiều nơi đã tiến hành Đại hội thành lập Hội. Đến 30/11/2013 có 26/47 tỉnh, thành phố, 10/85 đơn vị truyền thống; 95/262 quận, huyện và  352/1603 xã và tương đương đã đại hội.

  Hiện nay Hội có 233.771 hội viên, gồm: 176.764         nam, 57.007 nữ. Trong đó có: 173.404 là bộ đội, 42.222 là TNXP, 17.471 DCHT.

   

            Thường trực TW Hội đã cử các đoàn công tác trực tiếp dự chỉ đạo Đại hội của các tỉnh, các đơn vị truyền thống và Đại hội của một số huyện, kiểm tra, nắm tình hình tổ chức và hoạt động của 15 tỉnh Hội (Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Đắc Nông, Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang) và thị Hội Sơn Tây.

   

            Đã chú ý xây dựng và duy trì chế độ nề nếp, chỉ đạo cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác của cơ quan Trung ương Hội. Nâng cao chất lượng nắm tình hình và chất lượng chỉ đạo hướng dẫn đối với các Hội địa phương, đơn vị truyền thống; Năng lực chỉ đạo, hướng dẫn các mặt công tác và chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác Văn phòng, Tài chính đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm phục vụ, sọan thảo các kế hoạch, văn kiện giúp Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chương trình công tác đề ra.

   

            Đã ký hợp đồng với Công ty Mỹ Dung tài trợ in 1 vạn cuốn Điều lệ Hội thu nhỏ, cấp cho các địa phương, đơn vị. Công ty Mỹ Dung đã tài trợ toàn bộ việc làm thẻ hội viên. Bước 1 đã triển khai làm thẻ ở 14 tỉnh Hội, thành Hộivà đang triể khai tiếp ở 6 tỉnh. số lượng hội viên đã chụp ảnh và làm thẻ là 57906 người.

   

            Một số nơi có đơn thư thắc mắc, kiến nghị, tố cáo do mâu thuẫn nội bộ đã được chỉ đạo nghiên cứu, phân cấp giải quyết chặt chẽ, khẩn trương, kết luận rõ đúng sai, tạo nhận thức thống nhất, bảo đảm ổn định và đoàn kết nội bộ

   

   

  1. Các hoạt động tuyên truyền, thi đua, phát huy truyền thống - lịch sử:

  Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Đường Hồ Chí Minh, về chiến trường

  Trường Sơn và Bộ đội Trường Sơn, đặc biệt là tập trung sưu tầm bổ sung tư liệu, sự kiện, đưa phóng viên đi gặp gỡ các nhân chứng, viết bài, đưa  tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp phát biểu trên các diễn đàn nhân kỷ niệm  các sự kiện lịch sử quan trọng. Qua đó tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn, làm sâu sắc thêm vai trò, tầm vóc của tuyến chi viện chiến lược: Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, vai trò của BTL Trường Sơn và Bộ đội Trường Sơn gắn với các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

   

            Thường trực Trung ương Hội đã báo cáo đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về định hướng tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/52014). Trên cơ sở đó đã lập kế hoạch báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du lịch; Phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam triển khai dự án làm phim tư liệu về Trường Sơn. Hội đã phối hợp với Hội chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị tổ chức kỷ niệm, dâng hương, thả hoa đăng tại đền thờ Bến Sông thạch Hãn, tổ chức chương trình nghệ thuật “Tiếng hát trên đường quê hương (do đội văn nghệ CLB F968 và Hội Trường Sơn Thanh Hóa phối hợp với các Nghệ sỹ trẻ của Quảng Trị) biểu diễn phục vụ nhân dân Quảng Trị nhân kỷ niệm 41 năm chiến thắng Thành Cổ Quảng Trị, 66 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7. Trong năm 2013 đã có 4 chương trình truyền hình trực tiếp của Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn .  Thường trực Trung ương Hội đã phát động cuộc thi sáng tác văn học “Ký ức Trường Sơn”,  được hội viên  trong toàn Quốc đón nhận, hưởng ứng tích cực. Để tri ân các Anh hùng Liệt sỹ trẻ tuổi hy sinh trên chiến trường Trường Sơn và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, Hội đã đề xuất ý tưởng và xây dựng đề án “Công viên Đồi Hoa trắng (gồm Công viên và Đền thờ), là một Công trình lịch sử - Văn hóa – Tâm linh. Đề án đã gửi xin ý kiến một số đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Binh đoàn 12 và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Bước đầu đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao. Thường trực TW Hội đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban Vận động để triển khai các bước tiếp theo.

   

            Trang thông tin điện tử đã đổi mới nội dung, mở thêm chuyên mục, thu hút cộng tác viên gửi tin bài, đăng tải nhiều thông tin, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo và phản ánh các hoạt động của .Hội.

   

            Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ, các sự kiện lớn trong năm, Trung ương Hội và các Hội, BLL các địa phương đơn vị truyền thống đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống; Triển lãm tranh, sưu tầm và trưng bày kỷ vật, sáng tác và phát hành sách về Trường Sơn; Tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện với thế hệ trẻ; Xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ nội bộ và lưu diễn phục vụ nhân dân trên dọc tuyến Trường Sơn; Tổ chức gặp mặt các Hội Đồng ngũ; Tổ chức các Đoàn về thăm lại chiến trường xưa, dâng hương các nghĩa trang Liệt sỹ, gặp gỡ giao lưu với nhân dân các địa phương, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, tri ân đồng bào, đồng chí đã cưu mang, giúp đỡ trong những năm tháng chiến tranh… Các hoạt động đó đã thực sự góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, gắn kết tình cảm hội viên, để lại ấn tượng sâu sắc về nghĩa tình Trường Sơn trong lòng nhân dân các địa phương. Các Hội, BLL tổ chức tốt các hoạt động nói trên là: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Yên Bái, Nghệ An, Hải Dương, huyện Yên Khánh  tỉnh Ninh Bình, Đà Nẵng, D166, BLL F470 khu vực Bắc Ninh Bắc Giang, BLL F471 khu vực Đông Bắc, Hà Tĩnh, Tây Ninh, F334. Các tỉnh Hội Phú Yên, Bình Dương, Bình Thuận, Nam Định đã phối hợp với các đoàn nghệ thuật xây dựng các chương trình nghệ thuật về Trường sơn biểu diễn phục vụ nhân dân, kết hợp tuyên truyền với gây quỹ tổ chức các hoạt động tình nghĩa. Các Hội Đồng ngũ Thanh Hoá, Quảng Ninh, Nữ Ninh Bình, Nữ Thái Bình đã vận động tốt nên tạo được nguồn lực đáng kể tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực tri ân, giúp đỡ đồng đội, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân dịp tổ chức gặp mặt.

   

            Các cấp Hội, BLL đã coi trọng và làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong giai đoạn cách mạng mới. Vận động hội viên gương mẫu chấp hành Đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, gẵn kết hoạt động công tác Hội với các phong trào, các cuộc vận động lớn ở địa phương, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Theo báo cáo của các  địa phương, qua bình xét ở khu dân cư, hầu hết các gia đình hội viên  đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đều có tín nhiệm cao.

   

            Trung ương Hội đã mở cuộc vận động hội viên Trường Sơn “Sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống “. Về bản chất đây là cuộc vận động hội viên phát huy những phẩm chất Anh hùng trong chiến đấu vào công cuộc lao động hòa bình để chiến thắng đói nghèo lạc hậu, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước. Qua kiểm tra 6 tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, cuộc vận động đã được các cấp Hội quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, được hội viên hưởng ứng tích cực. Nhiều địa phương đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả, như: Tỉnh hội Nghệ An, Bình Thuận đẫ tiến hành khảo sát thực tế và tổ chức cho hội viên tham quan học tập, vận dụng các mô hình, cách thức sản xuất kinh doanh, cách lựa chọn cây trồng, vật nuôi ở từng vùng khí hậu, thổ nhưỡng để nâng cao hiệu quả sản xuất; Các cấp Hội ở Tỉnh Hôi Thanh Hoá đã vận động hội viên khá giả cho hội viên nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh không lấy lãi. Thanh Hoá và Nghệ An cũng là hai tỉnh hôi đã tổchức Hội nghị biểu dương Chiến sỹ Truờng Sơn làm kinh tế giỏi. Riêng Thanh Hoá còn có sáng kiến vận động thành lâp Câu lạc bộ Chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi, tạo cơ hội để các hội viên trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, liên kết, liên doanh, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh. Trong thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhiều điển hình vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo. Năm 2013, riêng tỉnh Hội Bắc Ninh đã hoàn thành xoá nghèo trong hội viên. Thực tiễn những năm qua cho thấy có rất nhiều hội viên Trường Sơn có tâm, có tài, năng động, sáng tạo, sản xuất kinh doanh rất giỏi, đã trở thành những doanh nhân thành đạt. Trong đó có những tập đoàn, tổng Công ty, công ty, doanh nghiêp đạt doanh thu hàng năm từ vài chục, đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. Mỗi công ty đã tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục, hàng trăm lao động, trong đó có một tỷ lệ lớn là đồng đội, con em Trường Sơn, đối tượng chính sách. Không chỉ có thế, hàng năm mỗi công ty, doanh nghiệp còn giành tới vài tăm triệu đồng, có tập đoàn, tổng công ty gianh tới hàng tỷ đồng để ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện.  

            Đó chính là những tấm gương tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của Bộ đội Trường Sơn trên mặt trận kinh tế. Họ không chỉ biết làm giàu cho mình mà còn sẵn lòng sẻ chia với đồng đội và cộng đồng, góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. 

            Về công tác truyền thống lịch sử đã thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12 tổ chức khảo sát và thiết kế các hạng mục bảo tồn di tích, sưu tầm bổ sung tư liệu, lập và hoàn thiện hồ sơ di tích đường Trường Sơn trình Chính  phủ phê duyệt xếp hạng di tích Quốc gia loại đặc biệt.

   

            Hội đã cử cán bộ trực tiếp tham gia các đoàn công tác cùng với Binh đoàn 12 khảo sát di tích Sở chỉ huy BTL Trường Sơn tại Huội Chăng; làm việc với chính quyền tỉnh Savanakhet của nước Bạn Lào và khảo sát các di tích đường Trường Sơn ở khu vực đường 9 thuộc các huyện Mường Phìn, Sê Pôn, Mường Noong; khảo sát di tích Khe Hó ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Thường xuyên trao đổi góp ý kiến với BQL dự án và Đoàn 384 của Binh đoàn 12 về thiết kế, dự toán các hạng mục bảo tồn di tích; Tham gia soạn thảo nội dung các bia di tích.

   

            Tham gia tích cực với Binh đoàn 12 trong công tác giải mã phiên hiệu ký hiệu các đơn vị trong chiến tranh phục vụ cho việc tra cứu giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng của Hội nghiên cứu các tư liệu lịch sử để tới đây tham gia với Binh đoàn 12 bổ sung “Lịch sử 559 – Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh”. 

  1. Hoạt động tình nghĩa:

  Đây là một trong 2 chức năng hoạt động chủ yếu của Hội, là nhân tố quan trọng

  để gắn kết tình cảm hội viên với tổ chức Hội nên đã được các cấp Hội từ TW đến các địa phương, đơn vị hết sức coi trọng, thực hiện tích cực, thường xuyên, bằng nhiều phương thức, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tình nghĩa năm 2013 đã chú trọng cả động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất, tập trung vào trợ giúp các gia đình có công với cách mạng, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các hội viên đơn thân, không nơi nương tựa, các cháu tật nguyền, bị di chứng chất độc da cam/dioxin. để các gia đình đối tượng chính sách được cải thiện về điều kiện nhà ở, sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống. Chia sẻ việc hiếu, việc hỷ, mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, cán bộ lão thành, hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ tết; tìm hiểu, tra cứu thông tin cung cấp và tư vấn cho hội viên lập hồ sơ giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách sau chiến tranh. 

            Theo báo cáo chưa đầy đủ, năm 2013  nguồn tài trợ từ các chương trình và các cấp hội vận động được để tổ chức các hoạt động tình nghĩa là 14.859 triệu đồng. Trong đó các chương trình tài trợ và Trung ương Hội vận động được 9.006 triệu đồng ( Trong số này, riêng Ban công tác nữ vận động các chương trình, các nhà hảo tâm tài trợ được 6.040 triệu đồng). Các Hội địa phương và đơn vị truyền thống vận động được 5.653 triệu đồng. Cụ thể:

   

             Đã hộ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 172 căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Tặng 1578 xuất quà cho các đối tượng nhân dịp tết cổ truyền Quý Tỵ, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5, ngày TBLS 27/7, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Tặng 135 xuất học bổng Vừ A Dính cho học sinh là con em Trường Sơn nghèo vượt khó. Tặng 698 sổ tiết kiệm cho nữ chiến sỹ Trường Sơn ( Mức 3 triệu đồng/sổ). Vận động và đề nghị Trung tâm Dưỡng lão và Hướng nghiệp tài năng trẻ Phật Tích nhận nuôi dưỡng 100 nữ chiến sỹ Trường Sơn (là cựu Quân nhân và TNXP) già yếu cô đơn. Tiếp tục vận động và đề nghị Quỹ Thiện Tâm trợ cấp suốt đời với mức 500.000đ/tháng cho 100 nữ chiến sỹ Trường Sơn.

   

            Nếu tính cả năm 2012, riêng về nhà tình nghĩa, đến nay đã có 837 đối tượng  được tặng nhà mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở. Ngoài số tiền do các chương trình tài trợ, quá trình xây dựng các cấp Hội cùng với gia đình đã vận động dòng họ, các tổ chức, cá nhân ở địa phương và đồng đội ủng hộ giúp đỡ thêm tiền, công lao động, vât liệu xây dựng nên mỗi ngôi nhà tuy mức hỗ trợ chỉ được hỗ trợ 35 – 50 triệu nhưng giá trị khi hoàn thành, ước tính khoảng 100 triệu đồng trở lên, bảo đảm khang trang bền vững.

   

            Các cấp Hội đã tra cứu hồ sơ lưu trữ và phát động hội viên phát hiện, cung cấp các thông tin về Liệt sỹ cho 30 gia đình thân nhân. Giúp đỡ, tư vấn hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách người có công cho 31 đối tượng; Gíup đỡ thủ tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 100 đối tượng. Giúp đỡ các gia đình cất bốc, đưa 74 hài cốt Liệt sỹ về quê hương.      

            4. Hoạt động đối ngoại, vận động tài trợ, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động khác

  -   Đã chú trọng mở rộng quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương để tuyên truyền về tôn chỉ mục đích và chức năng nhiệm vụ của Hội nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức và hoạt động của Hội.

   

  Thường trực Trung ương Hội đã xin làm việc và trực tiếp báo cáo công tác Hội với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Thường trực tỉnh Ủy, UBND một số tỉnh. Giữ vững  mối quan hệ và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có chức năng quản ký, chỉ đạo hoạt động của Hội như Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12, Báo Tiền phong, BTL Biên phòng, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có liên quan để triển khai các chương trình hoạt động.

   

  • Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn chung do kinh tế suy thoái, nhưng một mặt

  do tích cực vận động, mặt khác do mục đích cao cả, ý nghĩa nhân văn và tính thiết thực trong các hoạt dộng của Hội, chúng ta tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia, sự giúp đỡ tài trợ của rất nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, thiện nguyện trong cả nước đối với cả cấp Trung ương Hội và các cấp Hội địa phương. Thực hiện chủ trương của Ban thường vụ, thể theo nguyện vọng của đông đảo hội viên, Thường trực Trung ương Hội đã quyết định thành lập đưa vào  hoạt động trung tâm tổ chức về thăm lại chiến trường xưa – Bộ đội Trường Sơn – Quân tình nguyện Việt Lào..

   

  • Công tác  quản lý tài chính, tài sản ở Trung ương Hội bảo đảm chặt chẽ, đúng

  quy định. Sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích có hiệu quả, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, chú ý ưu tiên các đối tượng vùng sâu, vùng xa, dân tộc, miền núi. Sau khi mua sắm xe công vụ đã kip thời ban hành quy chế quản lý sử dụng và duy trì thực hiện đúng quy chế đề ra, phục vụ tốt yêu cầu công tác, sử dụng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

  Đánh giá chung:

   

            Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện, phương tiện kinh phí hoạt động nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp từ Trung ương Hội đến các cấp Hội, BLL các địa phương, đơn vị; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp Ủy, chính quyền, sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến cơ sở; cùng với sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thiện nguyện trong cả Nước, tổ chức và hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã đat kết quả tốt hơn, toàn diện hơn năm 2012. Các hoạt động phong phú, sôi nổi, liên tục và hiệu quả hơn. Hệ thống tổ chức từ cấp toàn Quốc đến cấp xã phường tiếp tục được củng cố, phát triển mở rộng, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp chặt chẽ, hiệu quả. Số lượng hội viên gia nhập Hội ngày càng đông. Hoạt dộng  phát huy truyền thống, hoạt động tình nghĩa đã làm được  nhiều việc, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Uy tín, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định và không ngừng nâng cao. Một số tỉnh Hội, huyện Hội (Nghệ An,Yên Bái, Phú Thọ) đã được kết nạp và công nhận là thành viên của MTTQ Việt nam cùng cấp.

   

            Những tỉnh Hội, BLL hoạt động có nề nếp, có phong trào tốt, các mặt hoạt động đều và mạnh là: Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Hà giang, Phú Thọ, Bình Dươg, Quảng Ninh, Đăklac, KonTum Và các đơn vị truyền thống F470, F471, F473, F334, Ngành Xăng dầu- Đường ống, Tham mưu Vận tải v.v….

   

            Song,  bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế là:

  -   Hoạt động ở một số Hội, BLL chưa toàn diện, thiếu chiều sâu; Nề nếp chế độ sinh hoạt, nguyên tắc làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực ở một số nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ. Đoàn kết thống nhất trong nội bộ có nơi chưa tốt.

   

  - Một số nơi chưa chủ động, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền, chưa tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của địa phương. Chưa làm tốt việc tuyên truyền về Hội, chưa gắn kết được hoạt động của Hội với các phong trào, các cuộc vận động  của địa phương nên việc tổ chức thành  lập Hội còn khó khăn, hiệu quả hoạt động còn hạn chế.Khó khăn hiện nay đang tồn tại ở một số tỉnh, thành là chưa làm cho cáp uỷ, chính quyền thấy được ý nghĩa thiết thực của việc thành lập Hội. Nên có tỉnh như Quảng trị, Đà Nẵng đã quyết định không cho thành lập Hội. Một số tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam,Quảng Bình, Tây Ninh, KonTum, còn phân vân.

   

  - Một số nơi còn biểu hiện định kiến hẹp hòi nên chưa thu hút được những người có năng lực, điều kiện tốt tham gia gánh vác công việc của Hội.

   

  - Công tác vận  động tài trợ nhìn chung còn hạn chế, chưa đồng đều, mạnh khắp ở các địa phương nên chưa huy động được nhiều nguồn  lực để tổ chức các hoạt động của Hội.

   

  Từ thực tiễn xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội, bước đầu có thể rút ra mấy kinh nghiệm sau:

   

            1.  Các cấp Hội, Ban Liên lạc, trước hết là Ban Thường vụ, Thường trực, các đồng chí chủ trì phải chủ động bám nắm để thuyết phục vận động và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy chính quyền, sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan ban ngành chức năng, sự ủng hộ đồng thuận của các tổ chức đoàn thể ở địa phương. 

            Mọi hoạt động của Hội phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Phải bằng hoạt động và hành động cụ thể để làm cho địa phương thấy rõ vai trò của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh với việc xây dựng cơ sở chính trị , phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương thì mới khẳng định và nâng cao được uy tín vị thế của Hội.

   

            2. Muốn Hội mạnh, thì BCH, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, người chủ trì phải mạnh. Nội bộ phải đoàn kết thống nhất, toàn tâm toàn ý vì tổ chức Hội và lợi ích của hội viên. Muốn vậy những người tham gia bộ máy chủ chốt của Hội vừa phải có uy tín, tâm huyết, vừa phải có sức khỏe, có điều kiện tốt để gánh vác công việc của Hội. Phải đặc biệt chú ý tới năng lực và khả năng hiện tại, không quá câu nệ vào cấp bậc quân hàm, chức vụ khi tại ngũ. Bởi Hội chúng ta là Hội xã hội tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận, tự đảm bảo trang trải kinh phí. Có tạo được nguồn lực, mới tổ chức được các hoạt động, mới mang lại được lợi ích cho hội viên và có như thế mới gắn kết được hội viên với tổ chức Hội.

   

            3. Một tổ chức muốn vận hành tốt hoạt động hiệu quả thì phải có Điều lệ, quy chế cụ thể. Đã đề ra quy chế quy định thì phải kiên quyết duy trì thực hiện. Có như vậy thị Hội mới mạnh, hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

   

            II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM  2014

            Măm 2014 cùng với kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất Nước và Quân đội, Bộ đội Trường Sơn sẽ kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và đón bằng công nhận Đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia loại đặc biệt. Đây là mốc son quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt đối với các thế hệ Bộ đội, TNXP, Dân công hỏa tuyến đã chiến đấu công tác, hoạt động trên chiến trường Trường Sơn.

            Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2014 như sau:

   

  1. Về tổ chức xây dựng Hội:

             Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội, BLL. Hết sức quan tâm việc kiện toàn nhân sự ở cấp tỉnh, thành phố. Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp. Xây dựng, ban hành và duy trì thực hiện nghiêm các quy chế quy đinh, đưa hoạt động công  tác Hội ở các cấp đi vào nề nếp chặt chẽ, có chất lượng hiệu quả cao.

            Đẩy mạnh tuyên truyền về tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội, tích cực vận động thành lập Hội ở các địa phương còn lại. Chú trọng  giúp đỡ các địa phương, nhất là các tỉnh có đông hội viên, các tỉnh trên dọc tuyến Trường Sơn tháo gỡ khó khăn để thành lập Hội. Song, phải coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nơi nào chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự mới chỉ đạo tổ chức Đại hội.

            Tiếp tục tổ chức làm thẻ hội viên cho các địa phương còn lại. Làm tốt việc quản lý Hội và hội viên cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức. Nắm chắc số lượng hội viên là Bộ đội, TNXP, Dân công hỏa tuyến để có hướng nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách đối với các đối tượng.

   

            Tiếp tục vận động để tổ chức Hội được gia nhập MTTQ Việt nam cùng cấp.

            Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Lấy tự kiểm tra ở từng cấp làm chính. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Không để các vấn đề phát triển phức tạp. Bảo đảm đoàn kết, thống nhất, ổn định nội bộ.

   

  1. Hoạt động tuyên truyền thi đua, phát huy truyền thống – lịch sử:

  -   Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh -  Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Các hoạt động kỷ niệm phải đạt được muc đích: Phát huy truyền thống; Tri ân đồng đội; Xây dựng Hội vững mạnh. Cụ thể là : 

  + Phối hợp chặt chẽ với truyền hình VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện tốt dự án làm phim tài liệu về Trường Sơn để phát sóng trong dịp kỷ niệm. Làm phim phóng sự của Hội về cuộc vận động sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo.

   

  +  Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết giai đoạn đầu cuộc vận động hội viên Trường Sơn “sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”, biểu dương  các điển hình làm kinh tế giỏi và tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn học ký ức Trường Sơn (cấp tỉnh tổ chức cuối quý I đầu quý II, cấp toàn Quốc tổ chức trước lễ kỷ niệm 55 năm).

   

  + Tham gia cùng Binh đoàn 12 nghiên cứu biên soạn đề cương tuyên truyền về 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và nghiên cứu bổ sung tư liệu về “ Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trương Sơn – Đường Hồ Chí Minh”.

  + Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tổ chức về thăm chiến trường xưa – Bộ đội Trường Sơn – quân tình nguyện Việt Lào, phục vụ tốt các địa phương tổ chức cho các đoàn về thăm lại chiến trường xưa.

   

  + Tổ chức gặp mặt truyền thống ở các cấp nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh -  ngày Truyền thống  Bộ đội Trường Sơn.

   

  + Tham gia phối hợp với Binh đoàn 12 tổ chức lễ kỷ niệm 55 và đón nhận bằng công nhận Đường Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt.

   

  - Xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện đề án “Công viên Đồi hoa trắng”.

  • Tập trung làm tốt việc giáo dục động viên hội viên giữ gìn, phát huy phẩm

  chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng gương mẫu chấp hành đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Gắn kết chặt chẽ hoạt động của Hội và các phong trào, các cuộc vận động lớn ở địa phương, đưa cuộc vận động “sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo…” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả ngày càng cao.

  • Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 12 thẩm định các thiết kế, dự toán và làm việc

  với lãnh đạo các địa phương trong nước và nước bạn Lào để triển khai thực hiện các dự án đầu tư bảo tồn di tích đường Trường Sơn.

  1. Hoạt động tình nghĩa

  Trọng tâm hoat động tình nghĩa năm 2014 là: Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, người có công với nước; Trợ giúp những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham gia góp phần giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh đối với hội viên. Hướng chủ yếu là: Tiếp tục vận động  tài trợ tạo nguồn để hỗ trợ cải thiện về điều kiện nhà ở; Vận động giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; Trợ giúp những hội viên có hòan cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

   

  • Trên cơ sở khảo sát số lượng Dân công hỏa tuyến phục vụ trên chiến trường

  Trường Sơn và các vấn đề tồn đọng chính sách sau chiến tranh, xúc tiến nghiên cứu để sớm báo cáo đề xuất với các cơ quan chức năng của Nhà nước về chủ trương giải quyết chế độ chính sách đối với Dân công hỏa tuyến; Giúp đỡ hội viên bổ sung, hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách thương binh, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng sớm được tiếp cận và thụ hưởng các chế độ đãi ngộ của Nhà nước.

  -   Phát động hội viên trong toàn quốc phát hiện, cung cấp thông tin về Liệt sỹ, nơi mai táng Liệt sỹ của đơn vị và địa bàn mình hoạt động cho tổ chức Hội. Qua đó để các cấp Hội có cơ sở cung cấp các dữ liệu thông tin, giúp các thân nhân gia đình Liệt sỹ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các Liệt sỹ chưa được quy tập.

   

  - Tiếp tục vận động tìm đối tác để thực hiện tiếp Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn (nếu Báo Sài Gòn Giải phóng kết thúc sau khi tổng kết).

   

  -  Đẩy mạnh vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân, các doanh nhân doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thiện nguyện trong cả nước chung tay góp sức giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các gia đình Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, các cựu chiến binh, TNXP, Dân công hỏa tuyến Trường Sơn già yếu cô đơn. Phải coi đây là một nhiệm vụ trung tâm, một nhiệm vụ thường xuyên của tất cá các cấp Hội để tạo nguồn lực thực hiện các hoạt động tình nghĩa. Tuyệt đối không chỉ trông chờ ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của cấp trên.

   

  • Việc xét hỗ trợ về nhà ở, tư liệu sản xuất, phương tiện sinh hoạt, thăm tặng quà

  các đối tượng phải thực sự công khai, dân chủ, tập thể, bảo đảm công bằng. Ưu tiên các gia đình hội viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa… bảo đảm sự đồng thuận xã hội và ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn của hoạt động tình nghĩa.

   

            Làm tốt việc mừng thọ các hội viên cao tuổi, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, tổ chức tang lễ, phúng viếng khi có hội viên từ trần.

   

  4. Hoạt động đối ngoại, vận động tài trợ, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động khác

  -   Giữ vững và tăng cường quan hệ, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ ủng hộ của các cơ quan Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội. Chủ động quan hệ phối kết hợp với các tổ chức chính trị, xã hội; tổ chức xã hội có liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và ảnh hưởng của Hội. Tiếp tục quan hệ chặt chẽ với Hiệp Hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, các tỉnh Trung, Hạ Lào và Đông Bắc Cam Pu Chia để triển khai thực hiện tốt dự án bảo tồn các Di tích ở Tây Trường Sơn.

  - Kiện toàn và tăng cường nhân sự, đẩy mạnh công tác vận động tài trợ để tạo nguồn lực thực hiện các dự án và hoạt động tình nghĩa. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm chi hợp lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện tốt dân chủ công khai, công bằng minh bạch trong việc xét hỗ trợ các đối tượng từ các nguồn tải trợ. Thực hiện nghiêm các quy chế quy  định về quản lý, sử dụng tài sản , phương tiện. Làm tốt việc phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn người, phương tiện khi tham gia giao thông.

   

            Trên đây là tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2013 và chương trình hoạt động của Hội năm 2014. Giao cho Ban thường vụ và Thường trực Trung ương Hội nghiên cứu cụ thể hóa thành chương trình hoạt động hàng quý, kế hoạch công tác hàng tháng để chỉ đạo thực hiện. Các Hội, BLL các địa phương, đơn vị truyền thống căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể để cụ thể hóa phù hợp, bảo đảm tính khả thi và đạt hiệu quả cao nhất. 

           Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

  -Bộ VHTT&DL (để BC);

  các đ/c UV  D/dự, UV T/trực;

  -Các đầu mối T/thuộc TW Hội;

  -Lưu VP.                                                                                 Thiếu tướng Võ Sở