BAN TỔ CHỨC VÀ BAN CHÍNH SÁCH HỘI TSVN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020.

22/01/2021 - 4 lượt xem

Hôm nay, ngày 22/01/2021, Ban Tổ chức và Ban Chính sách Hội TSVN tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và họp mặt tất niên năm Canh Tý.