Thông báo ngày họp mặt Sư đoàn 471 Anh hùng.

22/03/2019 - 53 lượt xem

Gặp mặt truyền thống Sư đoàn 471 các thời kỳ tổ chức ngày chủ nhật 28/4/2019 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự...