- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Đăng Bé
Chưa rõ
Hương Trạch, Hương Trà
Chưa rõ
1,M,7
2
Võ Bá Cần
Chưa rõ
Phú An, Phú Vang
01/02/1969
1,P,7
3
Nguyễn Văn Chinh
Chưa rõ
Phong Nguyên, Phong Điền
18/10/1970
1,K,5
4
A Cươi
1924
Hồng Thái, Phong Điền
20/03/1969
1,H,10
5
Nguyễn Văn Cử
1924
Khương Hà, Quảng Điền
04/03/1969
1,H,7
6
Ngô Xuân Dụng
1928
Phong Thái, Phong Điền
26/04/1968
1,N,5
7
Ngô Tấn Đăng
1938
Hương Vinh, Hương Trà
11/09/1969
1,S,11
8
Nguyễn Văn Giới
1943
Hương Hồ, Hương Trà
20/12/1968
1,A,4
9
Nguyễn Khoa hầu
1949
Phong Hòa, Phong Điền
08/03/1971
1,C,8
10
Hồ Văn Hòa
1950
Phong Phú, Phong Điền
28/08/1971
1,O,9
11
Nguyễn Công Hòe
1949
Hương Thủy
02/10/1968
1,B,7
12
Đỗ Văn Hổng
1949
Thủy Thanh, Hương Thủy
27/05/1973
1,V,9
13
Nguyễn Minh Khai
1932
Thế Lộc, Phú Lộc
22/10/1966
1,G,1
14
Nguyễn Hữu Lanh
1946
Thủy Vân, Hương Thủy
04/12/1971
1,S,2
15
Lê Quý Mừng
1929
Hương Phong, Hương Hà
26/02/1968
1,R,1
16
Nguyễn Hữu Sanh
1929
Thủy Vân, Hương Thủy
26/02/1973
1,R,7
17
Trần Văn Sự
1929
Quảng Thái, Quảng Điền
28/08/1971
1,L,1
18
Tô Ngọc Tân
1930
Phú Hải, Phú Vang
28/08/1970
1,O,6
19
Huỳnh Như Tề
1942
Phong Hiền, Phong Điền
03/07/1969
1,N,3
20
Nguyễn Ngọc Th-ơng
1933
Phong Chương, Phong Điền
20/02/1967
1,T,9
21
Lê xuân Vui
1934
Phong Bình, Phong Điền
01/01/1970
1,K,3
22
Trần Hữu Xinh
1922
Hương Vinh, Hương Trà
22/12/1967
1,Y,11
23
Trần Văn Xú
1950
Quảng Thái, Quảng Điền
22/08/1971
1,L,6
24
Nguyễn Ngọc Châu
1928
Hương An, Hương Trà
21/02/1960
1,Đ,1
25
Lê Hữu Phước
1935
Hương An, Hương Trà
30/01/1967
1,B,3