12 điều đặc biệt của Lễ kỷ niệm 60 năm TS anh hùng

20/05/2019 - 86 lượt xem

Có 12 điều đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 60 năm Trường Sơn năm nay mà những lần kỷ niệm khác không có. Đó là gì?...