Chào bạn đọc của Trường Sơn

12/07/2017 - 8498 lượt xem

Lúc này, khi nhấn chuột vào địa chỉ hoitruongson.vn – địa chỉ của Trang thông tin Trường Sơn thân yêu của chúng ta hẳn nhiều bạn đọc đã thốt lên: Ô kìa! Trường Sơn có bộ mặt mới à?