Gặp mặt người cùng chọn Khe Hó làm căn cứ D301.

19/04/2021 - 210 lượt xem

Ban Lịch sử, Truyền thống xin giới thiệu bài viết của Lâm Quang Huy đang trên báo Nhân Dân nhân dịp 60 năm ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.