Đã phát hành Bản tin Trường Sơn số 30

06/06/2020 - 442 lượt xem

Bản tin Trường Sơn số 30 có 2 sự kiện lớn trong ngày 19/5/2020 nên bài, thơ, văn xuôi, ảnh phản ánh về 2 sự kiện này khá phong phú...