Tiếp bước tinh thần quyết thắng của bộ đội Trường Sơn năm xưa

25/10/2019 - 612 lượt xem

Tiếp bước truyền thống của Bộ đội Trường Sơn năm xưa, những cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 hôm nay luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và nỗ lực xây dựng những công trình làm giàu đẹp cho Tổ quốc.