Banner Ads 01
Banner Ads 02
Banner Ads 03
Banner Ads 04
Hoạt động hội

Cây đa, cây cọ kỳ dị ở Chùa Minh Pháp

20/09/2014 | 17:27

Phía sau ngôi Đền và trước cửa Chùa Rối có một cây đa cổ thụ. Cành và lá của nó xòe xuống che rợp mát sân Chùa. Điều đặc biệt là ở giữa thân cây ...