Thơ Nguyễn Viết Lợi

-------------------------------------------------------- Thơ Nguyễn Viết Lợi NIỀM RIÊNG Có những làng nói rặt tiếng Nghệ An Trẻ con sinh ra vẫn: “mô t&ec...

Xuất bản ấn phẩm từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2

Một ấn phẩm sẽ được xuất bản để công bố các sáng tác có chất lượng từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2 sau kết thúc Trại viết...

"Nói với em - người lính Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính

--------------------------------------------------------- NÓI VỚI EM - NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN (Mến tặng em Trần Thị Thanh Liên người Chiến ...

Mời cộng tác cho Bản tin TS số cuối năm và số Tết 2021.

Mời các đồng chí Cộng tác viên và Bạn đọc cộng tác tin bài cho số Bản tin Trường Sơn 33 (số cuối cùng của năm 2020) và Bản tin Trường Sơn Tết 2021...

Trường Sơn Anh Hùng Đại hội THÀNH LẬP hỘIVietTienNgày Hội truyền thống Hội Trường SơnHội Truwongf Sơn