Banner Ads 01
Banner Ads 02
Banner Ads 03
Banner Ads 04
Banner Ads 05
Banner Ads 06
 Tập đoàn Thái Bình Dương
 Tập đoàn TBD
Logo Quy Thien Tam
Quy Thiem Tam
Ban Liên lạc Sư đoàn 471 họp bàn công tác năm 2015

BLL Sư đoàn 471 Anh hùng, sáng nay 24/1/2015 đã tổ chức Hội nghị toàn thể BLL để bàn việc năm 2015. 17 đồng chí Ủy viên đã tham dự Hội nghị. BLL sư đoàn đã quyết ...

Thơ văn hội viên

Thượng nguồn sông Lam

26/01/2015 | 19:14

Trong những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn và Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng đồng hành trong chương trình Nghĩa tình Trường Sơn. Ngày 21 và 22/01/2015 Hội Trường Sơn đã có chuyến đi thăm các di ...

Binh đoàn 12

Hoạt động sản xuất và tình nghĩa của BInh đoàn 12 năm 2014

06/11/2014 | 17:02

Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn ngoài việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, còn rất chú trọng hoạt động tình nghĩa. Trân trọng giới thiệu một số hoạt động trong năm 2014 ...