Banner Ads 02
Banner Ads 05
Banner Ads 06
 Tập đoàn Thái Bình Dương
 Tập đoàn TBD
Logo Quy Thien Tam
Quy Thiem Tam
Cơ quan TW Hội gặp mặt Kỷ niệm 56 năm truyền thống bộ đội Trường Sơn

Kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Lãnh đạo TƯ. Hội đã tổ chức gặp mặt thân mật tại cơ quan và tới thăm Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên...

Tư liệu Trường Sơn

Giải mã phiên hiệu đơn vị 559- Phần 1

11/04/2015 | 21:50

Bộ Quốc phòng đã giải mã toàn bộ các đơn vị trên phạm vị toàn quân. Ban Biên tập đăng tải phần giải mã các đơn vị thuộc 559- Trường Sơn. Do dung lượng tài liệu lớn, chúng tôi sẽ đăng tải thành ...