Banner Ads 01
Banner Ads 02
Banner Ads 03
Banner Ads 04
Banner Ads 05
Banner Ads 06
 Tập đoàn Thái Bình Dương
 Tập đoàn TBD
Logo Quy Thien Tam
Quy Thiem Tam
Gương sáng Hội viên Nguyễn Duy Ngư

Từ một sĩ quan công binh, nhiều con đường, nhiều trọng điểm trên Trường Sơn đã in dấu chân anh. Trở về với đời thường, sĩ quan công binh Nguyễn Duy Ngư không chấp nhận cuộc sống khó khăn, anh ...

Gương sáng

Gương sáng Hội viên Nguyễn Duy Ngư

02/03/2015 | 17:55

Từ một sĩ quan công binh, nhiều con đường, nhiều trọng điểm trên Trường Sơn đã in dấu chân anh. Trở về với đời thường, sĩ quan công binh Nguyễn Duy Ngư không chấp nhận cuộc sống khó khăn, anh đã vươn lên ...