Đón xem đêm giao lưu nghệ thuật: Tình em gửi trọn con đường

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tình em gửi trọn con đường" do TƯ. Hội tổ chức sẽ được công diễn tối 11/10/2015 tại Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội...