Banner Ads 01
Banner Ads 02
Banner Ads 03
Banner Ads 04
Banner Ads 05
Banner Ads 06
 Tập đoàn Thái Bình Dương
 Tập đoàn TBD
Hội nghị kiện toàn BLL Sư đoàn 471 Thái bình

Từ sau hội nghị kiện toàn về tổ chức này, BLL Sư đoàn 471 Thái Bình chính thức là một thành viên của Tỉnh Hội TS Thái Bình và ...

Địa danh xưa và nay

Sân bay dã chiến Cẩm Thủy.

07/11/2014 | 20:35

Chúng ta đã được nghe nhiều đến phi công Phạm Tuân bắn rơi chiếc B52 đầu tiên. Còn chiếc B52 thứ hai do phi công Vũ Xuân Thiều bắn rơi chúng ta ít được nghe tới.

Binh đoàn 12

Hoạt động sản xuất và tình nghĩa của BInh đoàn 12 năm 2014

06/11/2014 | 17:02

Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn ngoài việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, còn rất chú trọng hoạt động tình nghĩa. Trân trọng giới thiệu một số hoạt động trong năm ...