Banner Ads 02
Banner Ads 05
Banner Ads 06
 Tập đoàn Thái Bình Dương
 Tập đoàn TBD
Logo Quy Thien Tam
Quy Thiem Tam
Mưa lụt Quảng Ninh nhớ mưa Trường Sơn

 Mấy ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử đã xảy ra liên tiếp nhiều ngày liền ở Quảng Ninh. Những ngày này khiến tôi càng nhớ những trận mưa kinh hoàng trên Trường ...

Tư liệu Trường Sơn

Giải mã phiên hiệu đơn vị 559- Phần 1

11/04/2015 | 21:50

Bộ Quốc phòng đã giải mã toàn bộ các đơn vị trên phạm vị toàn quân. Ban Biên tập đăng tải phần giải mã các đơn vị thuộc 559- Trường Sơn. Do dung lượng tài liệu lớn, chúng tôi sẽ đăng tải thành ...