Banner Ads 01
Banner Ads 02
Banner Ads 03
Banner Ads 04
Banner Ads 05
Banner Ads 06
Họp mặt hội viên Trường Sơn Binh trạm 27

Hội viên Trường Sơn Binh trạm 27 đã tổ chức họp mặt cảm động tại Hà Nội. Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch TƯ. Hội đã tới dự...