Xuất bản ấn phẩm từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2

Một ấn phẩm sẽ được xuất bản để công bố các sáng tác có chất lượng từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2 sau kết thúc Trại viết...

"Tôi đi tìm" - Thơ: Thân Đức Chính

------------------------------------------------------------- TÔI ĐI TÌM ( Viết nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn) Trở về tìm khúc...

Chùm truyện vui số 6 năm 2021 của Hoàng Văn Kính

------------------------------------------------------------- Chùm truyện vui số 6 năm 2021 của Hoàng Văn Kính 96-Tàn cuộc chơi ( câu chuyện ngẫm từ miền Kinh Bắc) -...

Trạm Giao liên 257, Binh trạm 44.

Trạm giao liên 257 Trường Sơn QĐND - Trạm giao liên 257 Trường Sơn là một trạm lớn thuộc Tiểu đoàn 17 giao liên-Binh trạm 44 Trường Sơn nằm phía bắc tuyến vận t...