Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn mở lớp bấm huyệt

10/01/2018 - 994 lượt xem

2 lớp học bấm huyệt "Thập Thủ Đạo" sẽ được Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn tổ chức trong tháng 1 năm 2018...