3 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Ngày đăng: 10:22 02/07/2020 Lượt xem: 232
3 ĐỢT KHÁM BỆNH, CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN      Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đã chuẩn bị một cơ số thuốc và nhân lực để thực hiện 3 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hội viên Trường Sơn của 3 địa phương trong thời gian tới.
      Cụ thể Chương trình được thực hiện như sau:
     1- Ngày 25/7/2020, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại Hội TS huyện Duy Tiên, Hà Nam cho khoảng 200 - 300 hội viên Trường Sơn.
     2- Ngày 19/8/2020, thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng từ 200 - 300 hội viên Trường Sơn tại Hội TS Ninh Bình.
    3- Ngày 22/12/2020, thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 - 300 hội viên Trường Sơn. Thực hiện tại Hội TS tỉnh Vĩnh Phúc.
     Cả 3 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại 3 địa phương trên đều do đội ngũ GS, PGS, TS, Bác sĩ chuyên khoa có uy tín của Trung tâm và do Trung tâm mời từ nhiều cơ sở y tế có uy tín thực hiện. Trung tâm sẽ tổ chức bác sĩ vật lý trị liệu thực hiện tại chỗ.
     Khi về các địa phương tổ chức Chương trình trên, Trung tâm tự lo kinh phí đi lại và ăn nghỉ. Hội TS các địa phương giúp đỡ khâu tổ chức hội viên tới khám bệnh.


Tin từ Giám đốc Triệu Thị Hà
tin tức liên quan