Ủng hộ các địa phương bị bão lũ

Ngày đăng: 10:33 20/08/2017 Lượt xem: 5.004
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
               Số: 91 /CV – H                                                     Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017
 
                                
                 Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố, đơn vị trruyền thống
 

          Trong những ngày đầu tháng 8/2017, mưa lớn và dông ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ra lũ, lũ ống, sạt lở đất, ngập úng tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, … làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, Nhà nước.
Đặc biệt tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu mưa, lũ đã làm 25 người chết (Yên Bái: 06 người, Sơn La: 12 người, Lai Châu: 02 người, Điện Biên: 05 người); 15 người mất tích (Yên Bái: 09 người, Sơn La: 05 người, Lai Châu: 01 người); 21 người bị thương ( Yên Bái: 09 người, Sơn La: 12 người) và hàng trăm ngôi nhà bị đổ, sập, hư hại hoàn toàn.
          Để góp phần chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh nói trên, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành, đơn vị truyền thống thực hiện một số nội dung sau:
           1. Đối với Hội Yên Bái, Hội Sơn La:
           Tiếp tục phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, chủ động nắm bắt tình hình thiệt hại và đời sống của các gia đình hội viên; rà soát, lập danh sách các hộ bị thiệt hại nặng để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp; đồng thời vận động các gia đình hội viên không bị thiệt hại tham gia đóng góp vào quỹ cứu trợ của địa phương.
2. Đối với các Hội, BLL các tỉnh, thành không bị thiệt hại và các đơn vị truyền thống:
a) Các Hội là Thành viên Mặt trận: Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban cứu trợ cùng cấp để vận động hội viên tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ và báo cáo kết quả về Trung ương Hội để tổng hợp chung.
           b) Các Hội, BLL chưa là Thành viên của Mặt trân: Tổ chức vận động hội viên quyên góp ủng hộ, báo cáo kết quả và chuyển tiền về Trung ương Hội trước ngày 15/9/2017 để chuyển trực tiếp cho các địa phương bị thiệt hại.
 
                                              
 Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH
- T/trực UBMTTQ V.N (B.cáo);
 - Các T/chức T/viên T/thuộc Hội
 - Các ban ;
 -  Lưu VP                                                                                             
                                                                                      

                                                                                     Thiếu tướng Võ Sở
tin tức liên quan