36,5 TRIỆU ĐỘNG TẶNG HỘI VIÊN BỊ CHÁY NHÀ

04/03/2021 - 225 lượt xem

Ngay trong buổi sáng nay, Hội TSVN đã huy động được 36,5 triệu đồng - hơn một nữa kinh phí để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn tặng hội viên bị cháy nhà...