Ủng hộ 50 triệu đồng

04/11/2018 - 32 lượt xem

Đồng chí Trần Thị Chung tiếp tục ủng hộ 50 triệu đồng cho hoạt động kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn...