Ủng hộ 15 triệu đồng in sách của Hội.

Ngày đăng: 05:26 26/11/2020 Lượt xem: 801
15 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ IN SÁCH

     Ban Tuyên truyền - Thi đua được giao biên soạn cuốn đề cương tuyên truyền "10 NĂM HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM". Đây là tài liệu quan trọng tuyên truyền về 10 năm đầu xây dựng và phát triển Hội TSVN. Sách sẽ được in và cấp phát xuống Hội TS cấp xã phường để tuyên truyền nhân Đại hội Nhiệm kỳ III của Hội TSVN. Đề cương đã biên soạn xong. Thường trực Ban Thường vụ đã phê duyệt. Sách đang được trình bày maket.     Được biết Ban Tuyên truyền - Thi đua đang gặp khó khăn về kinh phí in ấn, đồng chí Ngô Ngọc Thanh, nguyên Chiến sĩ thông tin Trường Sơn sư đoàn 472, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã ủng hộ 10 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS đã ủng hộ 5 triệu đồng.

     Trân trọng cám ơn tình cảm và tấm lòng vì Trường Sơn của đồng chí Ngô Ngọc Thanh và Nguyễn Thị BÌnh.

     Phạm Thành Long
tin tức liên quan