36,5 TRIỆU ĐỘNG TẶNG HỘI VIÊN BỊ CHÁY NHÀ

Ngày đăng: 11:24 04/03/2021 Lượt xem: 725
36,5 TRIỆU ĐỘNG TẶNG HỘI VIÊN BỊ CHÁY NHÀ

     Hội viên Trường Sơn Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1943, vào Trường Sơn từ năm 1964 (chiến sĩ Trung đoàn đường ống TS 592), hiện ở xã Minh Tâm, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, bị cháy ngôi nhà cấp 4, ngày 21/1/2021 vừa qua. Gia đình đồng chí Thiện thuộc hộ nghèo của địa phương.
      Cảm thông trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đồng Nguyễn Văn Thiện, Thường trực Hội TS Việt Nam quyết định trích 30 triệu đồng để hỗ trợ đồng chí Thiện. Đồng thời, Hội TSVN cũng giao cho Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn vận động kinh phí đủ để xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn tặng hội viên Nguyễn Văn Thiện.
     Thứ bảy, ngày 6/3/2021, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội TSVN - Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn sẽ lên khảo sát hoàn cảnh cụ thể để triển khai xây dựng nhà tình nghĩa.
      Đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ CS Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh đã góp 5 triệu đồng qua đồng chí Hồ Sĩ Hậu xây nhà cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện. Đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua gửi tặng 1 triệu đồng và đồng chí Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính gửi tặng 500 ngàn đồng.

     Như vậy, Hội TSVN đã huy động bước đầu được 36,5 triệu đồng. Kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa còn lại sẽ do Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn huy động.
    Hy vọng sau chuyến đi của Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu sẽ có đủ kinh phí xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên TS Nguyễn Văn Thiện.

     P.T.L
tin tức liên quan