- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Văn An
Chưa rõ
Mỹ Thành, Mỹ Lộc
14/04/1968
G,32
2
Tống Văn An
1943
Hải Anh, Hải Hậu
27/03/1969
A,22
3
Phạm Văn An
1945
Hải Lộc, Hải Hậu
12/12/1967
O17
4
Đỗ hoài An
1951
Nam Định
12/12/1967
T3
5
Trần Xuân Ang
1951
Đồng Tân, Vụ Bản
09/04/1969
S21
6
Võ Hồng Anh
1945
Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng
21/02/1968
C17
7
Phạm Như Ánh
1950
Trực Thanh, Trực Ninh
25/11/1972
T45
8
Ngô Xuân Ảnh
1947
Yên Nhân, ý Yên
16/02/1969
P7
9
Phạm Đức ánh
1948
Trực Hội, Trực Ninh
23/12/1969
B63
10
Nguyễn Văn Ây
1948
Yên Nhân, ý Yên
13/07/1973
2,G,42 Mộ ở khu Ninh Bình
11
Trần Văn Bàn
1945
Lộc Vương, Mỹ Lộc
26/02/1969
K7
12
Nguyễn Văn Ban
1941
Hải Minh, Hải Hậu
09/02/1968
Q43
13
Nguyễn Văn băn
1951
Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng
19/10/1968
Đ16
14
Đinh Văn Bàng
1949
Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng
08/02/1971
B12
15
Nguyễn Văn Bàng
1949
Xuân Thương, XuânTrường
09/10/1971
I26
16
Mai Xuân Báng
1945
Hải Nam, Hải Hậu
16/01/1971
C14
17
Hoàng Kim Bảng
1946
Xuân Thành, Xuân Trường
15/05/1968
C46
18
Hoàng Kim Bảo
1940
Xuân Châu, Xuân Trường
01/02/1973
2,G,2 Mộ ở khu Ninh Bình
19
Lê Văn Bạt
1952
Thái Sơn, Nam Trực
02/05/1971
C67
20
Phạm Xuân Bắc
1950
Hải Hòa, Hải Hậu
08/12/1972
K14
21
Phan Văn Bằng
1934
Trực Đại, Trực Ninh
17/04/1967
M45
22
Đinh Cao Băng
1934
Hải Hùng, Hải Hậu
27/12/1969
C55
23
Vũ Văn Bấn
1946
Xuân Thương, Xuân Trường
31/05/1969
Q41
24
Đoàn Văn Bật
1946
Nam Đào, Nam Trực
22/06/1968
G12
25
Trần Văn Bình
1952
3B Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định
09/09/1971
H4