- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đặng Hồng Đạt
1940
Xuân Thượng, Xuân Trường
25/07/1970
Đ37
2
Trần Tiến Đạt
1939
Mỹ Xá, TP Nam Định
18/01/1967
O7
3
Nguyễn Tất Đạt
1953
Nam Trực
17/08/1972
A45
4
Phạm Văn Đăng
1947
Hải Thanh, Hải Hậu
23/10/1972
C9
5
Nguyễn Văn Đắc
1944
Nam Thắng, Nam Trực
15/12/1970
N40
6
Cao Văn Điễn
1947
Hải Ninh, Hải Hậu
17/06/1968
R6
7
Vũ Ngọc Diểm
1946
Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng
22/11/1967
G7
8
Vũ Khắc Điệp
1954
Mỹ Xã, TP Nam Định
14/01/1969
C26
9
Đoàn Xuân Điện
1941
Bình Minh, Nam Trực
12/09/1972
Đ2
10
Lê Thế Đình
1948
Cổ Lễ, Trực Ninh
17/09/1970
2,H,15 Mộ ở khu Ninh Bình
11
Nguyễn Văn Đình
1948
Trực Phương, Trực Ninh
06/01/1968
N28
12
Ngô xuân đỉnh
1953
Hải Thịnh, Hải Hậu
31/05/1972
Đ32
13
Trần Nam Đinh
1950
Trực Liêm, Trực Ninh
27/12/1972
O47
14
Nguyễn Thanh Định
1940
Xuân Điệp, Xuân Trường
20/08/1970
Q31
15
Nguyễn Văn Định
1951
Thái Sơn, Nam Trực
16/06/1973
I23
16
Vũ Thế Định
1950
Xuân Hồng, Xuân Trường
24/03/1970
C57
17
Tống Văn Đoán
1950
Xuân Phú, Xuân Trường
29/08/1968
P31
18
Nguyễn Năng Đình
1950
Trực Phú, Trực Ninh
16/03/1972
M23
19
Nguyễn Văn Đô
1948
Hùng Vương, Lạc Thiện, Vụ Bản
07/04/1972
Đ31
20
Nguyễn xuân Độ
1945
Xuân Châu, Xuân Trường
12/01/1971
N53
21
Đinh Văn Động
1950
Xuân Kiên, Xuân Trường
18/12/1968
T11
22
Mai Văn Đông
1941
Hải Tân, Hải Hậu
22/04/1972
2,H,27 Mộ ở khu Ninh Bình
23
Vũ Ngọc Ễm
1946
Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng
05/04/1967
Q34
24
Vũ Viết Giang
1950
Yên Lộc, ý Yên
29/03/1972
2,G,17 Mộ ở khu Ninh Bình
25
Vũ Ngọc Giao
1944
Nam Dương, Nam Trường
22/12/1971
I31