- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Bùi Hữu Giảng
1938
Thọ Nghiệp, Xuân Trường
14/05/1971
M40
2
Trần Văn Giảng
1949
Trực Chính, Trực Ninh
06/02/1970
2,H,19 Mộ ở khu Ninh Bình
3
Lê Văn Giá
1952
Giao Tiến, Giao Thủy
17/02/1972
R4
4
Nguyễn Minh Giám
1945
Yên Tân, Ý Yên
20/09/1973
O54
5
Nguyễn Văn Giám
1946
Yên Thọ, Ý Yên
16/10/1969
T20
6
Mai Kim Giáo
1942
Hải Thắng, Hải Hậu
17/10/1969
I36
7
Đoàn Văn Giáo
1953
Phố Mít, TP Nam Định
26/01/1971
R33
8
Lưu Thế Giáp
1935
Giao Phong, Giao Thủy
18/12/1969
Đ4
9
Đoàn Văn Giới
1953
79 Phố Mít, TP Nam Định
26/01/1971
A30
10
Nguyễn Trọng Hản
1950
Yên Khánh, ý Yên
06/02/1972
B38
11
Trần Xuân Giới
1942
Hợp Hưng, Vụ Bản
11/10/1971
H17
12
Nguyễn Văn Dốc
1945
Giao Lâm, Giao Thủy
13/01/1972
A38
13
Trần Quan Đường
1948
13 Quang Trung, TP Nam Định
11/04/1968
Q10
14
Đỗ Văn Đường
1951
Yên Trí, ý Yên
14/05/1970
O48
15
Lư Hồng Đức
1943
Xuân Hồng, Xuân Trường
22/05/1969
Đ8
16
Đỗ Văn Hanh
1952
Xuân Thủy, Xuân Trường
15/12/1972
C43
17
Vũ Văn Hào
1952
Xuân Phong, Xuân Trường
22/02/1973
2,A,1
18
Trần Hải Hà
1949
Trực Tuấn, Nam Ninh
12/06/1970
A56
19
Bùi Đình Hàm
1939
Số 59 Minh Khai, Nam Định
24/12/1966
G10
20
Lê Đức Hàn
1950
Yên Lộc, ý Yên
10/03/1971
R5
21
Bùi Duy Hào
1950
Xuân Nam, Xuân Trường
11/01/1968
B68
22
Trần Di Hào
1946
Tam Thanh, Vụ Bản
03/02/1972
Đ27
23
Phạm Thanh Hải
1949
Hải Đông, Hải Hậu
10/03/1971
S33
24
Nguyễn Văn Hách
1943
Yên Quang, ý Yên
18/07/1966
N25
25
Trịnh Xuân Hán
1935
Xuân Thủy, Xuân Trường
04/06/1969
L21