- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Vũ Ngọc Doãn
1944
Hải Thanh, Hải Hậu
19/12/1972
L7
2
Lâm Đình Doãn
1947
Giao Yến, Giao Thủy
27/05/1969
P17
3
Trần Ngọc Dung
1955
Hải Nam, Hải Hậu
08/02/1972
O16
4
Nguyễn Đức Duy
1953
Trực Định, Trực Ninh
16/02/1972
M11
5
Vũ khắc Dũng
1952
Hải Thanh, Hải H ậu
26/01/1973
A20
6
Phạm Văn Dũng
1948
Yên Trung, ý Yên
14/05/1971
M37
7
Hoàng Tiến Dũng
1953
Giao Tân, Giao Thủy
25/02/1971
R14
8
Đỗ Văn Dung
1946
Yên Nghĩa, ý Yên
04/10/1972
N46
9
Chu Văn Dũng
1948
Nam Dương, Nam Trực
28/01/1970
C58
10
Nguyễn Văn Dũng
1948
Trực Liêm, Trực Ninh
03/02/1968
R38
11
Bùi Văn Dũng
1948
Hải Ninh, Hải Hậu
08/03/1971
M16
12
Trần Văn Dương
1951
Đại An, Vụ Bản
15/02/1972
R29
13
Đỗ Văn Dương
1951
Yên Trị, ý Yên
25/05/1970
Đ17
14
Nguyễn Dương
1942
Mỹ Hà, Mỹ Lộc
15/02/1972
B11
15
Phạm Hồng Dưởng
1942
Hoàng Văn Thụ,TP Nam Định
22/04/1971
2,H,14 Mộ ở khu Ninh Bình
16
Trần Hữu Đạo
1940
Quang Trung, Vụ Bản
06/01/1972
N42
17
Trần Tiến Đàm
1940
Liên Minh, Vụ Bản
31/07/1966
R39
18
Nguyễn Văn Đảm
1953
Yên Phong, ý Yên
21/02/1973
L2
19
Trần Văn Đản
1950
Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng
04/06/1972
T10
20
Đoàn cao Đàn
1948
Xuân Phú, Xuân Trường
12/03/1969
T34
21
Trần Văn Đáng
1954
Nam Vân, Nam Trực
10/01/1973
A43
22
Vũ Đức Đam
1948
Hải Hậu, Nam Định
02/04/1968
B69
23
Phạm Quang Đạo
1948
Hải Quang, Hải Hậu
08/01/1973
R44
24
Trịnh Duy Đạo
1949
Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng
08/10/1971
A63
25
Nguyễn quốc Đạt
1943
Yên Nghĩa, ý Yên
03/03/1969
N13