- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Chí Uyên
1951
Yên Cường, ý Yên
07/02/1973
A,48
2
Nguyễn Văn Uyên
1943
Nam Tiến, Nam Trực
02/06/1971
S,32
3
Vũ Ngọc Vạn
1948
Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng
07/03/1972
H,28 Mộ ở khu Ninh Bình
4
Trần Thị Vân
1952
Đại An, Vụ Bản
03/02/1972
Đ,29
5
Nguyễn Văn Vân
1952
Yên Đồng, ý Yên
04/01/1971
N,14
6
Đào Phong Vân
1953
Mỹ Thành, Mỹ Lộc
27/11/1972
S,20
7
Đinh văn Vệ
1945
Trực Chính, Trực Ninh
26/05/1971
N,50
8
Hoàng Văn Viên
1950
Trực Đại, Trực Ninh
04/02/1973
I,6
9
Trần Song Viện
1952
Mỹ Thành, Mỹ Lộc
02/01/1971
C,41
10
Nguyễn Văn Viễn
1948
Trực Đại, Trực Ninh
15/03/1968
A,33
11
Trần Tiến Việt
1952
Liên Bảo, Vụ Bản
16/04/1971
R,16
12
Vũ Văn Viễn
1940
Yên Bằng, ý Yên
10/08/1972
B,22
13
Hà Văn Viễn
1942
Nhật Tân, Trực Ninh
10/06/1968
H,3 Mộ ở khu Ninh Bình
14
Trần Văn Việt
1943
Tân Thành, Vụ Bản
01/08/1972
B,10
15
Trần Văn Việt
1952
Trung Dũng, ý Yên
31/12/1970
N,18
16
Nguyễn Quang Vinh
1952
12 An Đồng, TP Nam Định
01/07/1971
B,9
17
Vũ Đình vĩnh (Vinh)
1946
Nam Thái, Nam Trực
16/07/1972
I,24
18
Bùi Quang Vinh
1949
Hải Thịnh, Hải Hậu
26/03/1969
B,1
19
Đào Quốc Vinh
1953
Nam Mỹ, Nam Trực
27/12/1973
N,30
20
Hoàng Quang Vinh
1953
Liên Minh, Vụ Bản
04/03/1971
P,46
21
Nguyễn Quang Vinh
1930
Giao Nhân, Giao Thủy
14/06/1968
P,51
22
Nguyễn Quang Vinh
1946
Xuân Phú, Xuân Trường
07/08/1970
B,14
23
Ngô Thế Vinh
1942
Hồng Đức, Nam Hồng, Nam Trực
14/06/1971
C,64
24
Vũ Văn Vĩnh
1942
Bắc Sơn, Nam Trực
04/11/1972
I,2
25
Phan Đức Vịnh
1944
Thành Lợi, Vụ Bản
25/12/1969
L,32