- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Hoàng Văn Thành
1947
Yên Khánh, ý Yên
19/02/1973
B,41
2
Vũ Đại Thành
1947
Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng
11/03/1967
C,3
3
Trần văn Thành
1936
Mỹ Thắng, Mỹ Lộc
01/05/1970
B,42
4
Bùi Văn Thảo
1951
Hải Châu, Hải Hậu
27/02/1972
M,27
5
Trần Đức Thái
1944
113 Quang Trung, Nam Định
01/07/1971
A,29
6
Trần Văn Thái
1949
Xuân Phú, Xuân Trường
08/08/1969
P,18
7
Vũ thế Thái
1943
Xuân Phú, Xuân Trường
12/01/1968
P,44
8
Chu Viết Thái
1944
Hải Thanh, Hải Hậu
21/06/1968
Q,33
9
Lê Ngọc Thái
1945
Hải Anh, Hải Hậu
15/05/1967
B,56
10
Nguyễn Văn Thái
1946
Yên Trung, ý Yên
05/01/1972
R,8
11
Nguyễn Văn Thạo
1940
Nghĩa Nam, Nghĩa H-ng
15/01/1970
S,38
12
Mai Xuân Thám
1940
Trực Liêm, Trực Ninh
02/04/1967
L,53
13
Trần Huy Thán
1944
Mỹ Hà, Mỹ Lộc
29/05/1972
P,13
14
Đào Ngọc Thạch
1945
Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng
11/04/1971
E,8
15
Vũ Văn Thắng
1947
Yên Dương, ý Yên
30/01/1971
N,17
16
Nguyễn Trọng Thắng
1950
Nam Tân, Nam Trực
27/12/1973
N,33
17
Trần Quyết Thắng
1950
Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng
25/11/1966
Q,17
18
Trần Tất Thắng
1947
Trực Tuấn, Trực Ninh
10/03/1971
S,51
19
Phạm Văn Thân
1950
Liên Minh, Vụ Bản
11/11/1969
L,44
20
Nguyễn Minh Thân
1945
Số 70 Quang Trung, TP Nam Định
12/12/1969
B,61
21
Khương Văn Thể
1945
Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng
03/02/1972
L,9
22
Phạm Văn Thiều
1945
Nam Thắng, Nam Trực
28/10/1968
E,18
23
Đỗ Xuân Thiềm
1947
Hải Phú, Hải Hậu
23/05/1969
Q,40
24
Nguyễn Duy Thiểu
1950
Yên Bằng, ý Yên
14/02/1969
R,10
25
Trần Đức Thiên
1948
Hải Phương, Hải Hậu
02/11/1972
C,10