TẤM BẢN ĐỒ SƯ ĐOÀN 471 ANH HÙNG

15/03/2020 - 361 lượt xem

Một tấm bản đồ của Sư đoàn 471 thời kỳ 1971-1973 được tôi lưu giữ đến tận bây giờ...