Hệ thống xăng dầu Trường Sơn.

04/11/2018 - 1312 lượt xem

Ban Biên tập xin cung cấp những số liệu về chiều dài các tuyến đường ống do Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn xây dựng và quản lý.