Tìm người trong ảnh?

Ngày đăng: 09:30 06/10/2020 Lượt xem: 3.204
TÌM CÁC CHIẾN SĨ ĐẠI ĐỘI 14, TIỂU ĐOÀN 51, TRUNG ĐOÀN 33 SƯ ĐOÀN 471

     Bức ảnh dưới đây do Phóng viên Chiến trường chụp ảnh cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 14, Tiểu đoàn 51, Trung đoàn 33, Sư đoàn ô tô 471 Trường Sơn đang đẩy chiếc xe CA: DDT 5076 thoát khỏi bị lầy trên đường làm nhiệm vụ vào khoảng đầu mùa khô 1974 - 1975 trên đường Trường Sơn.
     Bức ảnh được chúng tôi lấy từ trang websitte của anh Dương Văn Trí (công tác tại Tập đoàn Viettel).
     Chúng tôi rất muốn biết tên các đồng chí có mặt trong bức ảnh, hiện nay đang ở đâu? Xin liên hệ với Ban Biên tập Trang báo điện tử Trường Sơn - ĐT: 0984 108 450 hoặc địa chỉ thư điện tử:  khoaluonghts@gmail.com

     Rất mong thông tin phản hồi từ các đồng chí.
     Đồng chí Hạ Bá Thường, Ủy viên Thường vụ Hội TS sư đoàn 471 - Trưởng ban liên lạc Trung đoàn - Binh trạm 33 xin thông báo cho các đồng chí  ở Tiểu đoàn 51 về bức ảnh và các nhân vật trong ảnh nhé.
     Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tiếp những bức ảnh hiếm về Trường Sơn về người Trường Sơn để chúng ta cùng được biết.


Phạm Thành Long


tin tức liên quan