Song hành với trách nhiệm một hội viên Trường Sơn là một tấm lòng

15/01/2019 - 152 lượt xem

Câu chuyện thú vị về nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình