Hội nghị Ban Thường vụ Hội TSVN Quý III năm 2017

Ngày đăng: 08:56 10/07/2017 Lượt xem: 5.423
               HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TSVN QUÝ III NĂM 2017
 
            Sáng ngày 10/7/2017, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng, sơ kết công tác Hội Quý II và triển khai công tác Hội quý III năm 2017. Về dự và chỉ đạo hội nghị có: đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch hội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực hội, các Phó chủ tịch, các Trưởng ban chuyên môn thuộc Văn phòng hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ hội và các phóng viên, BTV Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn về dự và đưa tin hội nghị.
        Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch, thay mặt Ban Thường vụ khai mạc hội nghị.
       Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Ban thường vụ báo cáo sơ công tác quý II và triển khai công tác hội quý III năm 2017   ( chúng tôi sẽ đưa tin toàn văn báo cáo trong chuyên mục Tổ chức Hội ).
       Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức đã tham luận về công tác xây dựng và tổ chức hội, Lịch sử - Truyền thống, Tuyên truyền – Thi đua và công tác Nghĩa tình đồng đội của Hội TSVN trong quý II và quý III năm 2017.
      Đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng Ban TT-TĐ  đã tham luận về công tác Tuyên truyền – Thi đua, đặc biệt là công tác quản trị và tổ chức triển khai Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.
      Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung – Phó Chủ tịch hội, đã tham luận về công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh và cấp huyện.
      Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch hội, đã tham luận bổ sung những thành tích và nhiệm vụ công tác Nữ chiến sỹ Trường Sơn trong quý II và quý III năm 2017.
      Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng – Phó Chủ tịch hội, đã tham luận về công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và nâng cao hiểu biết và ý thức, trách nhiệm  trong thực hiện nhiệm vụ của hội viên Hội TSVN.
      Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch hội, thay mặt Ban Thường vụ kết luận và bế mạc hội nghị trong không khí: Xây dựng - Đoàn kết – Kỷ cương – Hiệu quả .
       Tin, ảnh - Quốc Huy BTV Trang thông tin & Bản tin Trường Sơn

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội, Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ quý II năm 2017
 
Thiếu Tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực đọc Báo cáo  sơ kết  quý II phương hướng nhiệm vụ quí III/2017

                   

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tham luận
Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng Ban TT-TĐ phát biểu tham luận
Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó chủ tịch Hội phát biểu tham luận
Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Hội phát biểu tham luận
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng - Phó chủ tịch Hội phát biểu tham luận

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội kết luận và bế mạc mạc hôi nghị
 
tin tức liên quan