VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Ngày đăng: 08:57 25/05/2023 Lượt xem: 1.007
VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ THĂM VÀ LÀM VIỆC
VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 
      Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Hội Trường Sơn Việt Nam (Hội TSVN), sáng ngày 23/5/2023 tại trụ sở Hội TSVN, Đoàn cán bộ Viện Lịch sử Quân sự (Viện LSQS) do Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng làm trưởng Đoàn, cùng Lãnh đạo Phòng Kế hoạch, Phòng Lịch sử Quân sự thế giới, Phòng Lịch sử kháng chiến tới thăm, làm việc với Hội TSVN.
      Thay mặt lãnh đạo Hội TSVN: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch; các đồng chí Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền; Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu; Đại tá Nguyễn Văn Ninh; cùng cán bộ chủ trì các Ban chuyên môn và Văn phòng Hội TSVN và Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh và đại biểu Phòng Chính trị Binh Đoàn 12 đã đón tiếp, trao đổi 6 nội dung phối hợp công tác theo Công văn số 53/CV-HTS2023 ngày 18/5/2023 Hội TSVN gửi Viên LSQS:
1. Trao đổi làm rõ sự đóng góp của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch lớn … Nếu cần thiết bổ sung các nội dung xác đáng vào Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lịch sử các đơn vị liên quan trong các lần tái bản.
2. … Hội TSVN và Viên LSQS cùng được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thẩm định Hồ sơ khoa học các Di tích Đường Tây Trường Sơn là là Di tích Quốc gia Lào. Vì vậy hai đơn vị bàn việc hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ.
3. … Trong sách Lịch sử Quân đội Phathet Lào có rất ít nội dung về Bộ đội Trường Sơn. Viện có thể tham khảo và làm việc với các Viện Lịch sử Quân sự Lào bổ sung những nội dung đó vào các lần tái bản.
4. Trao đổi về Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, vấn đề Bộ đội Trường Sơn giúp đỡ Lào và ngược lại.
5. Nhiều đơn vị Bộ đội Trường Sơn chưa biên soạn được sách Lịch sử, đề nghị Viện LSQS hướng dẫn phương pháp để Hội TSVN chỉ đạo các đơn vị truyền thống biên soạn Lịch sử của đơn vị mình.
6. Đề nghị Viện LSQS và và Hội TSVN thường xuyên có sự quan hệ hợp tác. Khi có sự kiện liên quan đến Bộ đội Trường Sơn, đề nghị Viện mời Hội Trường Sơn tham gia.
 
       Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội 95 tuổi cám ơn đoàn cán bộ Viên LSQS đến thăm và trao đổi với Hội, đồng thời phát biểu,phân tích, dẫn chứng nhiều nội dung sâu sắc về lịch sử. Tiếp đó các đồng chí Phó Chủ tịch và cán bộ cơ quan Hội TSVN đều là "nhân chứng lịch sử" đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn, từ năm 1961 - 1975 đã nhấn mạnh tôn chỉ mục đích hoạt động, tên gọi của Hội TSVN, số liệu kết quả hoạt động của Hội hơn 10 năm qua nêu rõ: Là Hội xã hội, hoạt động tự nguyện, không được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, Hội phải tự trang trải, nhưng nhiệm vụ Truyền thống và Tình nghĩa Hội đã làm tốt, đã huy động các nguồn lực xây dựng trên 3.000 căn nhà tình nghĩa; tặng trên 1.000 sổ tiết kiệm cho Hội viên khó khăn; biên soạn 305 đầu sách về Lịch sử truyền thống Trường Sơn, trong đó có cuốn sách đặc biệt "5 trục dọc, 21 trục ngang" về các tuyến đường huyết mạch, do các lực lượng trên tuyến Trường Sơn khảo sát, mở đường, dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù… vận chuyển sức người, sức của chi viện cho chiến trường Miền Nam và 3 nước Đông dương… 2 Sư đoàn xe cơ động các Quân đoàn thần tốc truy kích địch giải phóng các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên…. Cơ động các lực lượng áp sát Sài Gòn… Công binh Trường Sơn mở đường bí mật, và bí mật tham gia đưa xe tăng đánh các chiến dịch lớn… Khi tiến vào nội đô Sài Gòn đi sau xe tăng là có xe của Bộ đội Trường Sơn nay xe còn, người còn nhưng chưa được xem xét, vinh danh …. Một số chiến dịch không đề cập tới vai trò nòng cốt của Bộ đội Trường Sơn. Tuyến đường huyền thoại đi qua 11 tỉnh của Việt Nam, 7 tỉnh nước bạn Lào và 4 tỉnh nước Camphuchia Lịch sử chưa phản án đậm nét… Hiện nay Hội đang biên tập cuốn sách về tình hữu nghị đoàn kết Việt - Lào sẽ in song ngữ của hai nước hy vọng đóng góp, phản ánh tích cực về tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, trong đó có dấu ấn của Bộ đội Trường Sơn…  
     Với thành tích khen thưởng (AHLLVTND, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh….) là sự ghi nhận mà Đảng, Nhà nước đã tặng Bộ đội Trường Sơn nhưng trong một số sách Lịch sử đã biên soạn tuyên truyền còn hạn chế, Một số sách xuất bản chưa thể hiện đầy đủ các địa danh, sự kiện. Lực lượng: Xe, Công binh, Giao liên, Văn học nghệ thuậtt, Thông tin, Quân y chưa được phản ánh xứng tầm; các chiến công của Bộ đội Đường ống - Xăng dầu huyền thoại trong Trường Sơn huyền thoại cũng chưa được ghi nhận, phản ánh toàn diện... có những thước phim được chiếu trên truyền hình có đồng chí mang quân hàm Đại tá lái xe Trường Sơn là không đúng? Về lịch sử quốc tế, nhất là Việt Nam - Lào đề cập nhiều Việt Nam giúp Lào ít nói về Lào giúp Việt Nam là không công bằng… các ngành, các cấp, tập thể, cá nhân đã biên soạn rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều di tích, nhiều sự kiện rất quan trọng chưa được ghi nhận, chưa được biên tập có hệ thống….
 
      Phát biểu với Hội TSVN tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện LSQS cám ơn Hội TSVN đã tiếp đón, trao đổi, thông tin và đề đạt nhiều nội dung về Lịch sử rất thiết thực. Với chức trách “Tư lệnh Ngành Lịch sử Quân sự” đồng chí Viên trưởng nhấn mạnh:   Hôm nay tôi cùng các cơ quan của Viện tham dự cuộc họp với Hội, với thời gian hạn hẹp, qua nghe các đồng chí, các Thủ trưởng trao đổi, Viện LSQS xin tiếp thu, ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng thông tin Hội TSVN trao đổi. Viện LSQS được giao trách nhiệm thẩm định, nghiệm thu sách LSQS trong toàn quân sẽ chú trọng vấn đề này; Lãnh đạo Viện sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung, chỉnh lý và viết tiếp, với tinh thần càng đầy đủ, chính xác, đồng thuận cao, phản ánh trung thực. Với tầm vóc, vai trò Bộ đội Trường Sơn rất to lớn và tự hào mang tên Bác Hồ kính yêu viết bao nhiêu cũng không nói hết được về sự hy sinh, đóng góp của các lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa. Với Hội TSVN chưa có Hội xã hội nào có quy mô lớn như Hội TSVN, Hội đã làm được nhiều việc có ý nghĩa về Truyền thống, Lịch sử, và tình nghĩa, là tổ chức xã hội không được Nhà nước cấp kinh phí, các đồng chí, các Thủ trưởng tuổi cao nhưng rất tâm huyết về Lịch sử. Viện rất mong được đón nhận cuốn sử về tình hữu nghị Việt - Lào của Hội phát hành…    
      Về 6 nội dung Hội trao đổi, Viện xin tiếp thu, trước mắt cử cán bộ cùng Hội thẩm định các di tích bên Lào vừa qua khảo sát, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cùng Hội hoàn thiện Hồ sơ và thẩm định Hồ sơ các Di tích bên Lào theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…  sau này các buổi hội thảo chuyên đề, nghiệm thu đề tài, có liên quan đến Trường Sơn - Viện sẽ mời Hội TSVN tham dự...
     Nhân dịp này Lãnh đạo Hội TSVN đã trao tặng Viện LSQS bức tranh quý với chủ đề: Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên báo cáo tình hình chiến trường Trường Sơn trên bản đồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng Viện nhiều cuốn sách lịch sử tiêu biểu về Trường Sơn. Cá nhân các đồng chí lãnh đạo Hội và cơ quan cũng tặng đoàn nhiều ấn phảm và sách quý.
     Cuộc làm việc diễn ra trọn một buổi sáng trong không khí cởi mở, phấn khởi và trách nhiệm cao với lịch sử, bước đầu mở ra triển vọng tích cực trong thời gian tới và mối quan hệ giữa hai bên.
 
                      Tin, ảnh: Danh Bình - Tiến Ích

 

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN (Áo xanh đứng)
phát biểu khai mạc cuộc làm việc


Thiếu tướng TS Nguyễn Hoàng Nhiên phát biểu


Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó CNCT đại diện Binh đoàn 12 phát biểu


Toàn cảnh buổi làm việc tại trụ sở Hội TSVN


Hội TSVN tặng Viện LSQS tranh quý


và nhiều sách quý
 

tin tức liên quan