- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Nam Định
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Phạm Xuân Hạnh
1949
Hải Phúc, Hải Hậu
17/04/1969
Q26
2
Mai Văn Hắt
1954
Nam Nghĩa, Nam Trực
26/06/1972
M10
3
Đoàn Trọng Hiện
1949
Xuân Thủy, Xuân Trường
23/02/1967
R54
4
Nguyễn Văn Hiền
1949
Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng
23/03/1974
K34
5
Trần Nhật Hiến
1953
Trực Chính, Trực Ninh
12/02/1973
I20
6
Nguyễn Xuân Hiểu
1933
Hải Trung, Hải Hậu
02/11/1967
C47
7
Đoàn Ngọc Hiếu
1947
Giao Hà, Giao Thủy
20/01/1968
R49
8
Lương Văn Hiến
1948
Trực Hưng, Trực Ninh
08/02/1973
S34
9
Phạm Bá Hiện
1952
Yên Thắng, ý Yên
13/06/1968
O14
10
Tống Văn Hiếu
1932
Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng
09/07/1969
L19
11
Nguyễn Tiến Hiệp
1948
Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hưng
26/11/1968
R35
12
Phạm Văn Hinh
1945
Liêm Minh, Vụ Bản
16/02/1969
Q48
13
Cù Xuân Hòa
1949
Yên Phong, ý Yên
05/03/1972
S13
14
Đông Công Hoan
1952
Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng
14/05/1969
C37
15
Trần Công Hoan
1954
27 Trần Đăng Ninh, Nam Định
09/09/1971
S37
16
Đoàn Chí Hòa
1940
Nam Ninh, Nam Trực
08/02/1966
T54
17
Đinh Như Hòa
1952
Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng
04/04/1972
2,G,33
18
Lại Ngọc Hoàn
1951
Hải Hà, Hải Hậu
14/06/1969
G,37
19
Đỗ Xuân Hoàn
1939
Bảo Xuyên, Vụ Bản
22/05/1969
Đ,10
20
Nguyễn Thanh Hóa
1948
Hải Thắng, Hải Hậu
16/03/1971
H,10
21
Ngô Công Hoán
1948
Xuân Nam, Xuân Trường
18/03/1969
L,36
22
Nguyễn Hữu Hoạch
1953
Yên Bình, ý Yên
11/02/1973
M,4
23
Bùi Gia Hoạc
1945
Giao Xuân, Giao Thủy
22/05/1968
Q,37
24
Khương Văn Hồng
1941
Nghĩa Đông, Nghĩa Hưng
29/09/1971
A,62
25
Bùi Văn Hội
1945
Nam Ninh, Nam Trực
19/03/1969
O,28