" Gặp những người nói và làm vì Trường Sơn"

06/04/2017 - 1029 lượt xem

GẶP NHỮNG NGƯỜI NÓI VÀ LÀM VÌ TRƯỜNG SƠN Tôi biết và làm quen với chị Lê Thúy Bắc trong lần cả hai chúng tôi đều là khách mời về Biển Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định dự buổi gặp mặt và g...