Hội viên Phạm Tiến Đặng (Bình Thuận) ủng hộ 5 triệu đồng

Ngày đăng: 11:59 07/12/2016 Lượt xem: 542

HỘI VIÊN PHẠM TIẾN ĐẶNG (BÌNH THUẬN)

"TRI ÂN CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN" 5 TRIỆU ĐỒNG

      Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471, Phạm Tiến Đặng, địa chỉ: Công viên sinh thái Đăng Linh, xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận, vừa thông báo: Anh đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản TƯ. Hội để ủng hộ Chương trình "Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn".

       hội viên Phạm Tiến Đặng đã nhiều lần ủng hộ TƯ. Hội trong các hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.

      Xin cám ơn tấm lòng mà hội viên Phạm Tiến Đặng dành cho đồng đội Trường Sơn.

Ban Biên tập.

tin tức liên quan