Vinatex ủng hộ hoạt động tình nghĩa Trường Sơn

17/02/2015 - 604 lượt xem

VINATEX ỦNG HỘ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA TRƯỜNG SƠN Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã ủng hộ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam 30.000.000 đồng. Số tiền ủng hộ này được TƯ. Hộ...