Danh sách BCH Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh Khóa II

Ngày đăng: 08:13 20/12/2020 Lượt xem: 2.471
 
HỘI TTTS - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
HỘI NỮ CSTS ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

 
 
 
Hà Nội, ngày  20 tháng  11 năm 2020
 
    BCH HỘI NỮ TRƯỜNG SƠN KHÓA II (2020-2025)


 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NỮ CSTS - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  CHỨC VỤ HIỆN NAY
ĐƠN VỊ
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Hoàng Thị Bi 1946 TBLL Nữ TS tỉnh Thừa Thiên Huế - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0838370417 Có VB  GT của tỉnh
2 Trần Thị Chung 1956 PCT Hội Nữ TS Khóa I  Hà Nội 0916229388 Có VB  GT của Hà Nội
3 Phạm Thị Cúc 1957 TBLL Nữ TS tỉnh Ninh Bình, BCH Hội DNTS - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0912648174 Có VB giới thiệu của tỉnh
4 Nguyễn Thị Dung 1959 Hội viên TS Cầu Giấy Hà Nội 0903267803 Có VB  GT của Hà Nội
5 Đinh Thị Dung 1956 TBLL Nữ tỉnh Hưng Yên - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0853489040 Có VB giới thiệu của tỉnh
6 Lê Thị Đức 1950 Ủy viên BCH Nữ Khóa I - CLB Văn nghệ - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 38554698 Có VB giới thiệu của CLB
7 Đặng Thị   Được 1950 TBLL Nữ TS tỉnh Bình Thuận 0906981083 Có VB  giới thiệu của tỉnh
8 Vũ Thúy Hòa 1955 TBLL Nữ TS TP HCM - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 09033947964 Có VB  giới thiệu của TP
9 Tạ Thị Hạnh 1954 PCT Hội Nữ TS tỉnh Thái Bình - BCH Hội DNTS 0947177408 Có VB  giới thiệu của tỉnh
10 Nguyễn Thị Hạ 1962 BCH Hội DNTS Quảng Bình 0905866031 Có VB giới thiệu của tỉnh
11 Nguyễn Thị Kỳ 1957 BCH Hội DNTS Nam Định 0919058429 Có VB  giới thiệu của tỉnh
12 Ngô Thị Lan 1952 CT Hội Nữ tỉnh Nghệ An   Có VB giới thiệu của tỉnh
13 Vũ Thị Lành 1957 Giám đốc Trung tâm Thăm chiến trường xưa -BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0903211831 Có VB giới thiệu của TT
14 Đồng Thị Mai 1952 PCT Hội Nữ Khóa I 0904983326 Có VB giới thiệu của HN
15 Phạm Thị Mỵ 1956 CT Hội Nữ tỉnh Thái Bình - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0934461212 Có VB giới thiệu của tỉnh
16 Trần Thị Nga 1959 TBLL Nữ  TS tỉnh Hòa Bình 0915533382 Có VB giới thiệu của tỉnh
17 Ngô Thị Nguyệt B 1957 TBLL Nữ TS tỉnh Thanh Hóa - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0983388102 Có VB  giới thiệu của tỉnh
18 Nguyễn Thị Oanh 1954 TBLL Nữ tỉnh Hải Dương
- BCH Hội Nữ CSTS khóa I
0944896882 Có VB giới thiệu của tỉnh
19 Ng Thị Kim Quy 1948 Ủy viên thường vụ hội Nữ Trường Sơn Khóa I – Nữ Quân y E471  0906253099 Có VB giới thiệu của BLL
20 Tạ Thị Rơi 1956 TBLL Ngành chính trị -BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0129520530 Có VB GT của ngành chính trị
21 Mai Thị Thọ 1955 TBLL Nữ TS tỉnh Phú Thọ - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0982542055 Có VB  giới thiệu của tỉnh
22 Dương Thị Thơm 1950 Phó BLL TS tỉnh Ninh Bình   Có VB giới thiệu của tỉnh
23 Lê Thị Hồng Thơn 1955 Ủy viên thường vụ hội Nữ Khóa I 0977391936 Có VB GT của VTK
24 Nguyễn Thị Vinh 1957 TBLL Nữ TS tỉnh Bắc Giang - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0941586888 Có VB giới thiệu của tỉnh
25 Đặng Thị Xuân 1956 TBLL Nữ TS tỉnh Quảng Ninh - BCH Hội Nữ CSTS khóa I 0913057146 Có VB giới thiệu của tỉnh
26 Ng Thị Thu Yến 1956 PCT Hội Nữ Khóa I Hà Nội 0904509212 Có VB giới thiệu của BTM
27 Trần Thị Thanh 1956 TBLL Nữ TS tỉnh Nam Định - UVTV Hội nữ TK khóa I 0912034615 Có VB giới thiệu của tỉnh
28 Chu Thị The 1950 TBLL Nữ  TS tỉnh Hải Phòng 0913254549 Có VB giới thiệu của tỉnh
29 Đào Thị Bích Thủy 1950 TBLL Nữ TS tỉnh Thái Nguyên 0983841104 Có VB  giới của tỉnh
30 Lê Thị Bình   Phó BLL nữ TS tỉnh Vĩnh Phúc   Có VB giới thiệu của tỉnh
31 Nguyễn Thị Phương Liên 1953 TBLL Nữ TS tỉnh Lâm Đồng 0977389229 Có VB  giới thiệu của tỉnh
32 Lâm Thị Thanh Xuân 1954 TBLL Nữ TS tỉnh Khánh Hòa 0961204086 Có VB giới thiệu của tỉnh
33 Nguyễn Thị Tường 1952 Trưởng BLL Hội nữ TS tỉnh Hà Tĩnh 0815890826 Có VB giới thiệu của tỉnh
34 Nguyễn Thị Lài 1962 Trưởng BLL Hội Nữ TS tỉnh Quảng Bình 0833121262 Có VB giới thiệu của tỉnh
35 Trịnh Thị Lan Sen 1957 TBLL Nữ TS tỉnh  Bà Rịa Vũng Tàu 0903370578 Có VB giới thiệu của tỉnh
36 Cao Thị Phú 1956 TBLL Nữ TS tỉnh Kon Tum 0374408647 Có VB giới thiệu của tỉnh
37 Nguyễn Thị  Yến 1963 Chủ tịch Hội Nữ TS tỉnh Yên Bái 0913094736 Có VB giới thiệu của tỉnh
 
II. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ - HỘI NỮ CSTS KHÓA II
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  CHỨC VỤ
HIỆN NAY
ĐIỆN THOẠI (Như trang bên) GHI CHÚ
1 Trần Thị Chung 1956 PCT Hội Nữ khóa I    
2 Phạm Thị Cúc 1957 UV BCH Hội nữ Khóa I, BCH  Hội  DNTS    
3 Lê Thị Hồng Thơn 1955 UVTV Hội Nữ khóa I    
4 Vũ Thúy Hòa 1955 UV BCH Hội nữ Khóa I,TP HCM    
5 Nguyễn Thị Kỳ 1957 BCH Hội DNTS    
6 Vũ Thúy Lành 1957 UVTV Hội nữ  khóa I    
7 Đồng Thị Mai 1952 PCT Hội Nữ khóa I    
8 Phạm Thị Mỵ 1956 UVTV Hội nữ  khóa I, TBLL nữ tỉnh Thái Bình    
9 Ngô Thị Nguyệt B 1957 UV BCH hội nữ Khóa I, TBLL Thanh Hóa    
10 Ng Thị Kim Quy 1948 UVTV Hội nữ khóa I    
11 Tạ Thị Rơi 1956 Ngành C/trị    
12 Đặng Thị Xuân 1956 UVTV Hội nữ Khóa I, TBLL nữ tỉnh Quảng Ninh    
13 Nguyễn Thị Vinh 1957 UV BCH hội nữ khóa I, TBLL nữ tỉnh Bắc Giang    
14 Ng Thị Thu Yến 1956 PCT Hội Nữ khóa I    
 
III. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC - HỘI NỮ CSTS KHÓA II
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  CHỨC VỤ HIỆN NAY ĐIỆN THOẠI
(Như trang bên)
GHI CHÚ
1 Trần Thị Chung 1956 Phó Chủ tịch Hội Nữ khóa I   Dk chức vụ  Chủ tịch
2 Vũ Thúy Hòa 1955 UV BCH Hội nữ Khóa I, TBLL TP HCM   DK chức vụ Phó chủ tịch
3 Đồng Thị Mai 1952 Phó Chủ tịch Hội Nữ khóa I   DK chức vụ Phó chủ tịch
4 Ng Thị Thu Yến 1956 Phó Chủ tịch Hội Nữ khóa I   DK chức vụ Phó chủ tịch
 
 
 
IV. DANH SÁCH BAN KIỂM TRA - HỘI NỮ CSTS KHÓA II
 

- Số lượng: 03 Đ/c
- Nhân sự:
1. Đ/c  Nguyễn Thị Thu Yến   - PCT Hội nữ Khóa I , Trưởng ban
2. Đ/c Trần Thị Nga                 - CT Hội nữ Hòa Bình, Ủy viên
3. Đ/c Vũ Minh Quý                 - Hội viên Hội TS Hà Nội, Ủy viên                       
 


tin tức liên quan