3 Phó Chủ tịch mới của Hội TSVN

Ngày đăng: 03:55 20/04/2020 Lượt xem: 2.958
3 PHÓ CHỦ TỊCH MỚI CỦA HỘI TSVN

     Tại Quyết định số 20/TC-QĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, do Chủ tịch Hội Võ Sở ký có nội dung:

   
Bổ sung 3 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

  


     1- Đồng chí Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn.

  

     2- Đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên ban Thường vụ, Chánh Văn phòng.

  

     3- Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức.

     Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

   
(Thông tin từ Văn phòng Hội và Ban Tổ chức Hội cung cấp)
tin tức liên quan