Tiếp nhận 2 Đại tá về công tác tại Cơ quan Hội TSVN

Ngày đăng: 04:46 12/04/2022 Lượt xem: 1.757
TIẾP NHẬN 2 ĐẠI TÁ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN HỘI



      Sáng nay, ngày 12/4/2022, Chủ tịch Hội Võ Sở đã trân trọng trao 2 Quyết định tiếp nhận 2 đồng chí Đại tá, nguyên cán bộ Binh đoàn 12 công tác tại Cơ quan Hội TSVN. Đó là: Đại tá  Nguyễn Trọng Quảng, nguyên Trưởng Thanh tra Binh đoàn 12 và Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc điều hành Dự án Binh đoàn 12 về công tác tại Ban Kiểm tra và Ban Kinh tế Hội.

Tin ảnh: Lê Hồng Huân
tin tức liên quan