Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ cơ quan Hội TS Việt Nam

Ngày đăng: 09:09 23/11/2022 Lượt xem: 995
MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ THUỘC
CƠ QUAN HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
 
       Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam ngày 10-11-2022 đã có thông báo số 115/TC-HTS về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ của Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam. Ban Biên tập xin trích đăng nội dung chính:
         A- Miễn nhiệm cán bộ
1- Đại tá Nguyễn  Văn Ninh- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam nay thôi kiêm chức Trưởng Ban Tổ chức (theo Quết định số 100/QĐ/HTS, ngày 05/10/2022)
2- Đại tá Bùi Hoàng Kim- Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam, nhiệm kỳ II (2016-2021) theo Quyết định 81/QĐ/HTS, ngày 01*8/2022)
3-Đại tá Nguyễn Gia Cam- Trưởng Ban Tài chính Hội Trường Sơn Việt Nam (theo Quyết định số 81/QĐ/HTS, ngày 01/8/2022)
         
B- Bổ nhiệm cán bộ
1-Đại tá Nguyễn Trọng Quảng- nguyên Trưởng Thanh tra Binh đoàn 12 nay giữ chức Phó Ban Kiêm tra (theo quyết định số 33/HTS/QĐ, ngày 04/4/2022)
2- Đại tá Bùi Thanh Phú - Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III, nay giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội Trường Sơn Việt Nam (theo Quyết định số 067/HTS/QĐ, ngày 04/7/2022)
3- Đại tá Nguyễn Hồng Sơn- nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Binh đoàn 12, nay giữ chức Phó Ban Kinh tế Hội Trường Sơn Việt Nam (theo Quyết định số 33/HTS/QĐ, ngày 04/4/2022)
4- Đại tá Ngô Quốc Quỳ- Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, nhiệm kỳ III, Phó Ban Tổ chức nay giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam (theo Quyết định số 101/HTS/QĐ, ngày 06/10//2022)
5- Đại tá Lê Ngọc Bính, nguyên Phó phòng Tài chính Bing đoàn 12, nay giữ chức Trưởng Ban Tài chính Hội Trường Sơn Việt Nam..
      Hội Trường Sơn Việt Nam xin thông báo cho các Hội, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn các tỉnh, thành phố biết để tiện việc liên hệ công tác.

 
Chủ tịch
(Đã ký)
Thiếu tướng VÕ SỞ
tin tức liên quan