Ký ức "tuổi xanh" ra trận

24/04/2015 - 257 lượt xem

Ký ức “tuổi xanh” ra trận