Hội viên Phạm Thế Cầu tỉnh Yên Bái làm kinh tế giỏi

19/09/2020 - 44 lượt xem

Kết hợp kinh tế rừng, vườn, ao, chuồng, Hội viên Phạm Thế Cầu nuôi thêm ốc nhồi mở ra hướng phát triển kinh tế khá...