HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ ( MỞ RỘNG ) HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM QUÍ I NĂM 2023

31/03/2023 - 16 lượt xem

Sáng ngày 31-3-2023, tại Văn phòng Hội TSVN; Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, tổ chức hội nghị: Ban Thường vụ ( mở rộng) - Sơ kết công tác Hội Quí 1 năm 2023 và triển khai phương hoạt động quí 2 năm 2023.