Hội nghị BCH Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Hòa Bình

05/04/2015 - 795 lượt xem

BCH Tỉnh Hội Hòa Bình đã mở Hội nghị BCH mở rộng để đánh giá kết quả hoạt động Quý I và bàn chương trình hành động Quý II; Kiện toàn 3 nhân sự BCH... HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI HÒA BÌNH Sán...